Další rok za námi a o tom, jak ho vnímáme, jsme hovořili na poslední poradě. Tentokrát jsme se soustředili na vztah mezi námi a klienty.

Byť to zní fádně, minulý rok jsme se o sobě nedozvěděli nic nového. Vlastně jsme se jen utvrdili v tom, co už víme. V tom, jak to chceme dělat. Pro nás to však nese hodnotu. Odráží se v to naše poslání - být klientovi odborným partnerem a provázet ho na cestě k cílovému postavení a zisku. K tomu je potřeba oboustranná spolupráce a zájem, sednout si po lidské stránce, zkrátka “vidět to stejně”. Odlišná očekávání jsou vyčerpávající pro jakýkoli vztah. Jsme malá agentura a nehrajeme na kvantitu. Proto jsme se v minulosti, po vzájemné dohodě, rozloučili s těmi, kteří všechny náležitosti spojené s úspěšným e-shopem chtěli či byli zvyklí svěřit agentuře, a dál se nestarat.

Většina nových zákazníků jsou střední podnikatelé, co chtějí poradit, jakou zvolit strategii, a konzultovat dílčí kroky, jež pro ně poté realizujeme nebo je vykonávají sami. Naše vize se v tomto případě potkají. Nedávná schůzka, kde jsme od klienta uslyšeli, že se za rok obrat jeho e-shopu zdvojnásobil, je důkazem toho, že to děláme dobře a náš přístup může fungovat.