Přečtěte si, co je akviziční kampaň a jak začít se získáváním zákazníků na internetu pomocí online marketingové strategie.