Stále častěji se setkáváme s firmami, které investice do správy účtů sociálních sítí a placené propagace zvyšují částečně na úkor jiných komunikačních kanálů. Brousí si tedy v důsledku růstu sociálních sítí a messenger marketingu smrtka kosu i na e-mailový marketing?

Automatizace e-mailinguAutomatizace e-mailingu

Pokud sdílíte názor, že je e-mailový marketing mrtvý, pak pravděpodobně vaše e-mailové taktiky nefungují a obsah e-mailů neodpovídá zájmům vaší databáze. Marketingová agentura Ascend provedla průzkum, ve kterém 51 % obchodníků uvádí, že úspěch tohoto nástroje je často omezen nedostatkem relevantních informací o kontaktech, případně jejich nedokonalým sběrem. Neúnavné a příliš časté zasílání e-mailů je dalším příkladem firemního selhání. 78 % jejich příjemců tvrdí, že zrušilo odběr e-mailů, protože jich dostávalo příliš mnoho (podle průzkumu platformy Hubspot). Optimální množství sdělení je často zprvu náročné odhadnout. K ideální frekvenci rozesílky musíme většinou dojít postupnými kroky, a to testováním, vyhodnocením a pozvolnou úpravou taktik.

Přiveďme kontakty na kvalitní obsah, produkt, videopost, …

Bez celkové marketingové strategie nelze očekávat perfektní účinnost. Obsah musí být relevantní, dále bychom měli mít v rukávu také výzvu k akci, která lidi motivuje k prokliku. Perfektně připravená landing page, videoobsah, dobře zpracovaná produktová stránka či článek na blogu – to jsou příklady prerekvizit k vytvoření fungujícího prokliku z e-mailu. E-mailový marketing má řadu výhod. Při dobře nastavené strategii může zvýšit prodej, generovat nové zákazníky a zajistit jejich udržení.

Volíme různé komunikační taktiky:

Obchodní: Tyto taktiky jsou považovány za tradiční. Jejich cílem je zvýšit impulzivní chování při oznamování propagačních akcí nebo nového produktu.

Retenční: Tento typ kampaně si klade za cíl udržet zákazníky a podporovat jejich vztah ke značce nebo společnosti tak, aby generoval více prodejů.

Informační: Cílem těchto kampaní je především informovat klienty, například o budoucích událostech, nebo získat zpětnou vazbu na konkrétní službu či produkt.

Lokalizační: Jedná se o taktiku, jejíž prostřednictvím informujeme o umístění fyzického obchodu a zveme kontakty k návštěvě či na plánovanou akci.

Obchodní typ sdělení - Cílem je zvýšit impulzivní chování při oznamování propagačních akcí nebo nového produktuObchodní typ sdělení - Cílem je zvýšit impulzivní chování při oznamování propagačních akcí nebo nového produktu
Lokalizační typ sdělení - Jedná se o taktiku, jejíž prostřednictvím informujeme o umístění fyzického obchodu a zveme kontakty k návštěvě či na plánovanou akciLokalizační typ sdělení - Jedná se o taktiku, jejíž prostřednictvím informujeme o umístění fyzického obchodu a zveme kontakty k návštěvě či na plánovanou akci
Retenční typ sdělení - Cílem je udržet zákazníky a podporovat jejich vztah ke značce nebo společnosti tak, aby generoval více prodejůRetenční typ sdělení - Cílem je udržet zákazníky a podporovat jejich vztah ke značce nebo společnosti tak, aby generoval více prodejů
Informační typ sdělení - Cílem je především informovat klienty nebo získat zpětnou vazbu na konkrétní službu či produktInformační typ sdělení - Cílem je především informovat klienty nebo získat zpětnou vazbu na konkrétní službu či produkt

Dlouhodobý vztah a Customer lifetime value

V e-mailingové databázi většinou leží pevná základna kontaktů, kterou již zajímá určitý produkt nebo služba naší společnosti. Kontakty si mohou vybrat, zda budou e-maily otevírat a číst. Výše zmíněné taktiky, v rámci celkové marketingové strategie a ve spojení s relevantním obsahem, mohou společnosti ve výsledku přinášet zisk dlouhodobě. Jedním z největších zrcadel nejen pro e-mailing je idea Customer lifetime value. Jedná se o důležitou metriku z oblasti strategického marketingu. Vyjadřuje, jakou hodnotu má pro firmu zákazník, pokud si s ním vytvoříme dlouhodobý vztah a on u nás nakupuje opakovaně.

Až 40krát účinnější než sociální média

Podle studie provedené společností McKinsey & Company je e-mailový marketing až 40krát účinnější než sociální média. Stejná studie také ukazuje, že proces nákupu probíhá třikrát rychleji než na sociálních médiích. Spoléhat se však pouze na jeden kanál je v zásadě krátkozraké. Dobře nastavená marketingová strategie počítá s maximální kooperací veškerých dostupných, a pro značku vhodných, komunikačních kanálů (sociální sítě, PPC, e-mailing, blog a obsah, plus řada dalších). Většina marketingových průzkumů ukazuje rozhodně rostoucí potenciál e-mailového marketingu. Z provedeného průzkumu preferencí marketingových kanálů vyplývá, že 91 % lidí otevírá svou e-mailovou schránku alespoň jednou denně. Průzkum odhalil i další zajímavý poznatek, totiž že lidé dávají přednost přijímání obchodních informací prostřednictvím e-mailu před sociálními sítěmi.

E-mailová kampaň zaměřená na jeden konkrétní produktE-mailová kampaň zaměřená na jeden konkrétní produkt

92 % uživatelů internetu má alespoň jeden e-mailový účet

Podle platformy Fourth Source má 92 % uživatelů internetu alespoň jeden e-mailový účet. Naopak zdaleka ne každý má účet na sociálních sítích, což může negativně ovlivnit například pokrytí naší cílové skupiny. Podle The Radicati Group se počet uživatelů e-mailu v roce 2020 zvýší na 3 miliardy. A to už je docela výrazně v rozporu s fámou, která predikuje smrt e-mailového marketingu.

8 z 10 koček doporučuje Whiskas

Výše zmíněné statistické ukazatele neponechávají žádný prostor pro pochybnosti o potenciálu tohoto nástroje, který by měl být zahrnut do digitální strategie většiny společností. 3 ze 4 značek potvrzují, že je pro ně e-mailový marketing zásadním komunikačním kanálem (Econsultancy).

Mezi hlavní výhody e-mailu patří možnost osobnější komunikace. Většina e-mailerů umožňuje a usnadňuje analýzu dat, což pomáhá dobře pochopit, zda jsou cíle společnosti v souladu s dosaženými výsledky. E-mailery umožňují provádět A/B testy, což dovoluje určit, která forma e-mailu funguje nejlépe. Každý e-mailovací nástroj dnes nabízí možnost podrobně segmentovat, nastavovat automatizace a používat remarketing.