Google Adwords přichází opět s novým cílením, které by mělo zvýšit účinnost vašich marketingových kampaní. A co že je to za cílení?

Díky demografickému cílení můžete v AdWords oslovit jednu či více vámi zvolených cílových skupin.
Demografické údaje naleznete u vyhledávací kampaně pod záložkou Publikum a tato nová funkce umožňuje ještě více zpřesnit marketingové sdělení a lepší komunikaci se zákazníkem.

Šance, že si váš produkt povede na trhu dobře, se zvyšuje se správným zacílením na konkrétní uživatele. Jste-li například prodejcem zahradnické techniky, předpokládáte, že cílovým publikem jsou pravděpodobně muži od 45 do 75 let. Svou kampaň s pomocí demografického cílení tedy nastavíte tak, aby se reklamy podporující zahradní traktůrky zobrazovaly především mužům kolem padesátky.

Demografické cílení pro vyhledávací kampaně

Demografické cílení pro vyhledávací kampaně

Věková kategorie je nám Googlem vymezena. Cílit je možno na tyto skupiny:

  • 18-24 
  • 25-34
  • 35-44
  • 45-54
  • 55-64
  • 65 a více
  • Neznámý

U možnosti výběru pohlaví jsou samozřejmě na výběr žena, muž, ale také neznámé. Pod tímto pojmem si představte množinu, u níž nebylo možné identifikovat věk ani pohlaví. Pravděpodobně je tato skupina objemná, a proto stojí za zvážení, jestli ji z cílení vyloučíte či nikoli.

Možností, jak nasměrovat produkt k tomu správnému zákazníkovi je nesčetně, je však potřeba vycházet z nastavené strategie Google AdWords nebo Google Analytics.