Nákup v internetových obchodech se stává denním chlebem pro stále větší počet zákazníků. Klíčovým zdrojem informací se potom namísto vlastního zraku a hmatu stávají recenze jednotlivých produktů. Této skutečnosti si je dobře vědom i Google, a proto přichází s aktualizací svého algoritmu hodnocení recenzí. V čem tato změna tkví a jaký je vlastně význam produktových recenzí pro značku? To zjistíte v následujícím článku.

Produktová recenze jako zdroj důvěry klienta ve firmu

Význam online recenzí neustále roste spolu s tím, jak se mění jejich vnímání zákazníky. Již nebývají chápány pouze jako shrnutí informací o produktu, ale daná značka jejich prostřednictvím přímo komunikuje se svými zákazníky. Dobré recenze přinášejí čtenářům ujištění, že nabízený produkt je opravdu kvalitní a mohou značce přinést nové zákazníky. Tlak na výsledky je zde ovšem značný – 52 % zákazníků se zajímá pouze o firmy, které jsou hodnoceny 4 a více hvězdičkami z 5 možných.

Kvalitní recenze pomáhají budovat přímý vztah značky se zákazníky, zvyšují důvěru ve firmu a její služby, což logicky zpětně ovlivňuje množství provedených nákupů. A aby toho nebylo málo, online recenze mají přímý vliv na postavení webu ve vyhledávání. Vyšší příčky ve vyhledávání dále roztáčejí spirálu nákupů a doporučení.

Na recenze doporučujeme odpovídat, a to ať už jsou pozitivní či negativní. Místo generických kopírovaných odpovědí si vždy udělejte čas na text směřovaný přímo tvůrci recenze. Budete působit důvěryhodněji.Na recenze doporučujeme odpovídat, a to ať už jsou pozitivní či negativní. Místo generických kopírovaných odpovědí si vždy udělejte čas na text směřovaný přímo tvůrci recenze. Budete působit důvěryhodněji.

Co přináší aktualizace algoritmu Googlu?

Google ve svém oznámení o změně algoritmu hovoří o preferencích zákazníků, které příliš nezajímají sumarizující přehledy zaměření na větší počet produktů současně. Právě naopak – dávají přednost hlubším analýzám, na jejichž tvorbě se podílejí odborníci s vhledem do problematiky, kteří dovedou kvalitu a fungování daných produktů posoudit a popsat detailně. Dá se tedy očekávat, že značky budou muset věnovat energii tvorbě poctivých a odborně zpracovaných textů.

Google uvedl devět základních předpokladů, které by měla recenze produktu obsahovat, aby byla novým algoritmem vyhodnocena jako přínosná:

  • Vhodně použitý a srozumitelný odborný výklad 
  • Popis vzhledu a způsobů používání produktu, a to i nad rámec informací poskytovaných výrobcem
  • Přehled kvantitativních dat o tom, jak si produkt vede v porovnání s ostatními v různých měřitelných parametrech
  • Popis hlavních odlišností od ostatních produktů na trhu
  • Přehled srovnatelných modelů a uvedení, které z nich podávají nejlepší výkony v různých podmínkách
  • Zhodnocení pozitiv a negativ daného produktu na základě osobní zkušenosti
  • Popis předcházejících verzí a přehled změn, které výrobce provedl
  • Identifikace klíčových kritérií výběru v dané kategorii a posouzení jejich splnění ze strany výrobce
  • Popis klíčových prvků produktu a jejich fungování nad míru informací poskytovaných výrobcem 

Pomalu tedy nastává čas rozloučit se s obecnými recenzemi a popisy jedné široké kategorie produktů. Autoři musí nově prokázat osobní zkušenost s produktem a schopnost analyzovat jej více do hloubky. Stejně tak se dá očekávat, že dojde k omezení vlivu recenzentů, kteří používali své texty jako prostředek pro snížení důvěryhodností značky