Facebook představil nástroj, který má pomoci s efektivnějším oslovením cílové skupiny prostřednictvím zobrazování relevantních reklam. Novinka je užitečná jak pro inzerenty, tak uživatele, jimž se podstatně sníží záplava nevýznamných reklam v kanálu vybraných příspěvků.

zdroj: facebook.com

Nová metrika bude v reálném čase vyhodnocovat pozitivní a negativní reakce na zobrazenou reklamu a přidělí kampani určitou hodnotu, tzv. relevance score, zahrnující známky 1 až 10. Čím vyšší skóre inzerce získá, tím více zaujala cílovou skupinu (počet zhlédnutí, kliknutí, konverzí, atd.). Naopak reklamy, jež lidé skryjí nebo nahlásí, způsobí snížení hodnocení významnosti.

Přínosem pro zadavatele je možnost testování kreativy reklamy před spuštěním, její optimalizace po spuštění, a konečně snížení nákladů při zasažení relevantního publika maximálně relevantní reklamou.

Hodnocení významnosti je však vždy lepší dávat do souvislosti také s dalšími ukazateli kampaně. Příklady, jak je možné relevance score využít, najdete na blogu Facebooku.