Jedním z častých oříšků nejen pro korektory je psaní velkých písmen při oslovování adresátů v dopisech a e-mailech. Nástup online médií a s nimi souvisejících nových druhů textů přinesl další zmatek. Otázka je poměrně jednoduchá: Existují vlastně nějaká pevně daná pravidla, nebo je vše jen o zvyku? Následující článek se na ni pokusí odpovědět a jednou provždy skoncovat s tímto věčným problémem nejen copywriterů.

Velké písmeno jako výraz úcty

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že nezáleží na tom, jestli adresátovi tykáme nebo vykáme. Obecně platí, že žádná pevně daná pravidla pro psaní velkých a malých písmen v oslovení neexistují. Nezáleží ani na tom, zda je daný text určen jednotlivci nebo všem kontaktům v adresáři. Vždy záleží pouze na tom, jaký máme k adresátovi vztah. Velkým písmenem vyjadřujeme úctu k dané osobě, skupině nebo kolektivu. Naproti tomu, oslovení malým písmenem je vhodnější u jedinců, se kterými nás pojí těsnější sociální, nebo dokonce rodinné vazby. Naznačuje totiž důvěrnější charakter komunikace.

Nevíte, jestli navázat prvotní kontakt s klientem pomocí Vy nebo vy? Dle pravidel prakticky nelze udělat chybu, ale...Nevíte, jestli navázat prvotní kontakt s klientem pomocí Vy nebo vy? Dle pravidel prakticky nelze udělat chybu, ale...

V současné době se zdá, že tradice psaní velkých písmen upadá. Masivní nástup sociálních sítí a nejrůznějších komunikačních aplikací upozadil jak dopisy, tak i e-mailovou komunikaci. Jen výjimečně se setkáte s jedinci, kteří využívají velká písmena i při chatování s nejbližšími. Velké písmeno se tak udrželo jako výraz úcty v úředních dopisech, listech věnovaných významné události či držitelům významného sociálního statusu. Pravidla jsou ovšem natolik volná, že prakticky nelze udělat chybu.

Na webu s malým, i když…

Také jste již někdy narazili na webovou stránku, jejíž autoři oslovují své čtenáře zásadně velkými písmeny? Na jedné straně se jedná o výraz úcty a respektu, na straně druhé se často může zdát, že daný pisatel svým potenciálním klientům doslova podlézá. V tomto případě musí každému úderu do klávesnice předcházet důkladné zhodnocení cílové skupiny webu.

Pokud prodáváte sportovní zboží, nářadí nebo chovatelské potřeby, může velké písmeno působit spíše jako nepovedená parodie. Naproti tomu činnost realitních makléřů, bank, investičních poradců a podobných podnikání je na úctě a respektu k zákazníkovi doslova založená. Zde může být využití velkého písmena na zvážení, zejména pokud klientelu tvoří opravdu dobře situovaní zákazníci. Ať se však rozhodnete jakkoliv, vždy se držte pouze jedné možnosti a snažte se vyhnout tomu, že se v jednom textu objeví obě varianty oslovení. 

Jak je to u nás?

U nás v agentuře Optimal Marketing se snažíme brát věci s nadhledem a se svými klienty i spolupracovníky udržovat důvěrné vztahy. V článcích na našem webu čtenáře oslovujeme vždy malým písmenem. Ne proto, že bychom si jich nevážili, ale právě proto, že se s nimi snažíme udržovat velmi úzký vztah.

Atmosféra je v interním týmu agentury Optimal Marketing velmi přátelská. O totéž se snažíme i v komunikaci s klienty.Atmosféra je v interním týmu agentury Optimal Marketing velmi přátelská. O totéž se snažíme i v komunikaci s klienty.

Klientům vždy doporučujeme řídit se jednoduchým pravidlem. Pokud oslovují konkrétního zákazníka přímo prostřednictvím e-mailu nebo chatu, naznačením úcty pomocí velkého písmene nic nezkazí. Oslovení ve webové prezentaci, která je určena široké veřejnosti, by však podle nás měla začínat vždy malým písmenem. Respektujeme však, že každá značka může mít o způsobu komunikace se zákazníky vlastní představu.