Firemní web je dnes téměř nezbytnou součástí marketingového komunikačního mixu. I přes tento fakt existuje stále mnoho firemních webů, které neplní svoji úlohu a jejichž pořízení bylo pouze vydáním, nikoliv dobrou investicí. V mnoha případech je to právě kvůli tomu, kdo a jak firemní web vytváří.

Existuje více přístupů?

Existuje mnoho tvůrců, kteří vám webové stránky vytvoří za různé ceny. Firemní web můžete pořídit za 1000 Kč anebo také za několik stovek tisíc korun. Pro některé zadavatele je cena důležitá a chtějí hned na začátku vědět, "za kolik" jim webové stránky postavíte. To ale není nejlepší přístup. Moudřejší je zcela jistě otázka: "Kolik mi stránka od vás může vydělat?" Pokud budete k webu přistupovat jako k investici, zcela jistě ubude těch webových stránek, které jste sice pořídili za pár korun, ale nepřinesli vám vůbec nic.

Co je při tvorbě webu důležité

Co je tedy při tvorbě stránek důležité? Nebo ještě lépe, co je nejdůležitější? Cena to není, to jsme si již řekli. Je to zdrojový kód? Ano, podle některých tvůrců je tím nejdůležitějším kvalitní XHTML kód formátovaný pomocí CSS, který je validní a odpovídá standardům W3C. Jiní vám však budou tvrdit, že nejdůležitější je SEO. Být dobře vidět ve výsledcích vyhledávání, to je přece nejdůležitější. Další vám však budou řeknou, že je to dobrá a nápaditá grafika. Jiní zas, že je to použitelnostpřístupnost nebo dobré texty. Kdo z nich má pravdu? Jak to může posoudit laik? Nejblíže pravdě budou ti, kteří vám řeknou, že dobrý webdesign je součinnost všech těchto vlastností, ale ani to není úplné.

Web je pouze nástrojem. Je to komunikační nástroj, a jako takový by měl být zcela podřízen vašemu marketingu. Ten je zde nejdůležitější a za ním teprve musí stát to ostatní, co jsme zmínili. Nejprve musíte mít strategii a dobrý marketingový plán. Musíte vědět, kdo jste, kam chcete jít a co tam chcete dělat.

Krok za krokem k dobrému webu

Zamiřte na cíl tou nejlepší střelou

Na úplném začátku je třeba analyzovat dosavadní marketingovou strategii. Musíme znát produkt, jeho silné i slabé stránky. Musíme definovat cílovou skupinu, konkurenci a její strategii. Je třeba poznat dosavadní komunikační aktivity a určit, jak do nich web začlenit. Čím víc toho víme, tím větší máme šanci definovat vhodnou strategii a na jejím základě navrhnout optimální řešení pro funkční web.

Teprve teď můžeme navrhnout cenu, časový harmonogram a smlouvu, která bude pamatovat na dodržování termínů a závazků a na sankce za její neplnění.

Architektura pro dobrou použitelnost

Na základě provedené analýzy a možného rozpočtu můžeme začít navrhovat strukturu a koncept celého webu.

Při návrhu architektury webu se snažíme respektovat obvyklá a standardní řešení. Respektujeme myšlení a návyky uživatele, které používáním internetu získává. Snažíme se, aby byl web intuitivní, nenutil uživatele přemýšlet a dalo se v něm snadno orientoval. Chceme, aby uživatel věděl, kde má začít, na co kliknout, našel rychle potřebné informace. Chceme, aby měl z webu dobrý pocit a rád se na váš web vracel.

Když je architektura navržena, doporučujeme ji podrobit uživatelským testům. Je to vhodné zejména u rozsáhlejších projektů. Tímto krokem se můžeme včas vyhnout mnoha chybám. Tato cesta je pak mnohem výhodnější, než odstraňovat chyby u hotového projektu.

Vytvořte přitažlivý obsah

Nyní je třeba navrhnout obsah. Teprve kvalitní obsah totiž zajistí, že váš web splní definovaný cíl. Obsah a zejména kvalitní texty vám pomohou prodávat, budovat značku a zvyšovat návštěvnost webu.

Tato část tvorby webu je opět jednou z těch, která je poněkud podceňovaná. Ještě stále existuje řada firem, které nechtějí investovat a najmout si na vytvoření poutavých a čtivých textů profesionálního textaře (copywritera). Kvůli tomu pak existuje mnoho webů, jejichž obsah je přinejmenším rozpačitý.

Grafický návrh - čtvrtý krok k úspěchu

Teprve teď mohou přijít na řadu grafici a oba předchozí kroky vizuálně ztvárnit. Vzhled webu je pro jeho budoucí úspěch velice důležitý. Je to rozhodující prvek v budování důvěry. Vzhled by měl vždy respektovat cílovou skupinu a podtrhovat vlastnosti prezentovaného produktu či služby. Vzhled webu je vůbec to první, co vás může k jeho procházení přilákat, nebo naopak od něj odpudit. I zde je dobré návrh předložit k posouzení vzorku z cílové skupiny.

Přicházejí kodeři a programátoři

Hotové návrhy nyní můžeme zalomit do (X)HTML a CSS šablon. Zde rozhodujeme o budoucí přístupnosti webu. Při zpracování šablon je vhodné respektovat webové standardy definované konsorciem W3C, ale také uživatelské odlišnosti. To znamená různé operační systémy, platformy, rozdílné chování prohlížečů, technická omezení a podobně.

Zpracované šablony mohou nyní programátoři implementovat do webové aplikace. Je to opět velice důležitá část při tvorbě webu. Zde se rozhoduje, zda bude vše fungovat tak, jak má. Programátor zajistí, že zboží bez problému přidáte do košíku, že můžete na webu publikovat články, fotografie apod.

Dejte o svém webu vědět

Web se zdá hotový, ale nikdo o něm zatím neví. Teď začíná práce, ve které je dobré pokračovat po celou dobu, po kterou bude web existovat. Je třeba pracovat na zviditelnění ve vyhledávačích - registrovat web do hlavních internetových katalogů. Ideální je, pokud web zapojíte do marketingového komunikačního mixu a budete na něj odkazovat ostatními komunikačními nástroji (televize, rozhlas, outdoor média, tisk apod.).

A co je nezbytné? Analyzovat a hodnotit dosahované výsledky, sledovat návštěvnost, hodnotit počet poptávek a stále pracovat na vylepšování.

Ten dělá to a ten zas tohle

Ukázali jsme si, že tvorba úspěšných webových stránek se skládá z řady důležitých kroků a je součinností několika profesí. Z toho vyplývá i náš tip pro vás.

Než někomu svěříte výrobu své webové prezentace, ověřte si, jak bude při tvorbě webu postupovat a kdo bude na vašem webu pracovat. Dva lidé mohou stěží kvalitně zvládnout náročnější projekt.

Poznačte si

Na závěr si můžeme jednotlivé popsané kroky zopakovat ve stručných bodech:

Vstupní marketingová analýza

 • SWOT analýza vašich produktů či služeb
 • Analýza konkurence
 • Definování cílů webové prezentace
 • Stanovení potřeb cílové skupiny uživatelů
 • Návrh vhodné strategie
 • Cenová kalkulace, rozpočet webového projektu

Návrh informační architektury

 • Návrh struktury webových stránek
 • Návrh a optimalizace obsahu webu

Grafický návrh

 • Vytvoření kreativního konceptu
 • Rozkreslení jednotlivých typových stránek webu

Kódování, programování a naplnění

 • Vytvoření šablony webu (X)HTML a CSS
 • Programování webové aplikace
 • Implementace obsahu webové prezentace
 • Testování a zpětné ladění

Marketing webové prezentace

 • Registrace do vyhledávačů a katalogů (SEM)
 • Budování zpětných odkazů
 • Offline propagace a zapojení do komunikačního mixu
 • Sledování a vyhodnocování návštěvnosti

Jestliže se zajímáte o vytvoření či redesign vašeho webového projektu, kontaktujte nás.


Článek byl původně publikován na webu Webová továrna (viz archive.org).