Agentura Optimal Marketing si vždy cenila důvěry svých zákazníků a stála si za poskytováním svých služeb na základě etických zásad v marketingu. I proto je naše agentura na GDPR připravena dá se říci historicky a GDPR se nebojíme jako čert kříže – s daty našich zákazníků jsme vždy nakládali s nejvyšší ostražitostí a pouze tehdy, pokud byl k nakládání s daty zadán legitimní důvod.

Neabsolvovali jsme sice desítky školení, která měla v posledním roce za úkol vytáhnout peníze z těch, kteří se báli – koneckonců dobře víme, že strach prodává nejlépe. Namísto toho jsme věnovali čas studiu samotného nařízení, sledováním výkladů a také konzultacím s našimi spolehlivými partnery, kteří se implementaci GDPR věnují. Našim cílem bylo to, abychom zavedli veškerá potřebná opatření a vše bylo v pořádku.

GDPRGDPR

Jak konkrétně se tedy na GDPR připravujeme?

Respektujeme kodex chování i vlastní směrnice

Jak už jsme uvedli výše, konáme tak, abychom byli v souladu s kodexem chování dle článku 40., ale rovněž respektujeme vlastní interní směrnice, které jsme k ochraně osobních dat vypracovali.

Ošetřujeme rizika

S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili a byli schopni doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením.

Chráníme komunikační kanály a úložiště dat

Naše firemní komunikace je posledních pár měsíců z velké části vedena za pomoci Google Suite for Business. Google zajišťuje perfektní práci s daty co se týče ochrany osobních údajů a my jsme se svobodně rozhodli vložit do rukou velké společnosti, která má tu sílu data chránit v porovnání s tím, pokud by nám emaily a další data ležela někde na serveru spravovaném jedním technikem. V obdobné pozici je i náš fakturační a CRM systém.

Bezpečnost dat na pracovišti

Kromě toho, že jsou vaše data v bezpečí ve světě digitálním, i veškeré smlouvy a další tištěné materiály jsou pod zámkem a přístup k nim mají pouze kompetentní osoby.

Zpracovatelské smlouvy

Stejně tak jako my nyní podepisujeme zpracovatelské smlouvy s dodavateli marketingových nástrojů, stejně tak i naši klienti podepisují smlouvy s námi jako se zpracovatelem. Pokrýváme tak celý řetězec zpracování dat a snažíme se vyhnout všem potenciálním nástrahám po celé délce řetězce tam, kde pro bezpečnost vašich dat můžeme něco udělat.

Nepracujeme s kritickými daty

Považujeme důležité zmínit fakt, že jakožto marketingová společnost s vysokými etickými standardy a výběrovými kritérii nepracujeme s daty, která by mohla být považována za kritická – biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, sexuální orientaci a podobně.
K těmto datům přístup nemáme ani nechceme mít. Riziko škod vyplývajících z úniku takových dat tedy nepřipadá v úvahu.

S daty zásadně neobchodujeme

Žádná citlivá data či jakákoliv data získaná bez souhlasu dotčených osob zásadně a nikdy nenakupujeme ani neprodáváme. Jednáme transparentně a nezadáváme žádný důvod k tomu se domnívat, že se data našich zákazníků dostanou do nepovolaných rukou.

Sledujeme vývoj legislativy

Všichni dobře víme, že ČR při implementaci GDPR trochu zaspala a celá věc není zrovna v ideálním rozpoložení. Proto i nadále ve spolupráci s našimi partnery bedlivě sledujeme vývoj v této věci a zajistíme, aby byla agentura Optimal Marketing v souladu s tímto nařízením.

Jak jste na tom vy?

A jak jste na tom u vás? Máte už vše připravené a nebo trochu nestíháte? Pokud byste chtěli doporučit advokátní kancelář, která se implementací GDPR zabývá, neváhejte se na nás obrátit.