Investujete do obsahového marketingu? Zajímá vás, jak si vedou ostatní a do čeho přesně investují? Podle mezinárodního průzkumu, který provedla agentura Scion, význam obsahového marketingu stále stoupá.

Mezinárodní průzkum ICMF Barometer, který provedla výzkumná agentura Scion prokázal, že se na českém trhu investuje ročně přes 200 milionů korun do obsahového marketingu. Českou republiku reprezentovala Asociace content marketingu.

Průzkum poukazuje především na aplikaci content marketingové strategie a také na nízký rozpočet pro rozšíření firemního obsahu. Průzkum je otevřen pro jakoukoli značku, která každoročně investuje do content marketingu, nebo tomuto směru věnuje určitou pozornost.

Průzkum podléhá pravidlům GDPR a zpracovává jej pouze švýcarská agentura Scion. Data se nadále nedostávají ke třetím osobám. Výsledky jsou anonymní.

Průzkumu se zúčastnilo 487 respondentů z řad jak marketérů, tak i komunikačních manažerů nejen z České republiky, ale také Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovinska, Belgie, Dánska a Norska. Na všech zkoumaných trzích dosáhly roční investice do content marketingu 9,4 miliard euro. Největší investice vykazovalo Německo, Švýcarsko a Rakousko. Mezi všemi respondenty je vysoká míra přesvědčení, že bude nadále získávat obsahový marketing na významu.

Celkové investice do obsahového marketingu. Zdroj: ICMF, ScionCelkové investice do obsahového marketingu. Zdroj: ICMF, Scion

Při rozložení investic je zřejmé, že největší podíl finančních prostředků je věnován především tvorbě obsahu (36 %). Následně další větší část financí putuje na podporu obsahu (21 %) a na samotnou distribuci 19 %. Strategie a plánování se věnuje 16 % z financí a na měření a analytiku 9 %.

Rozložení investic do obsahového marketingu. Zdroj: ICMF, ScionRozložení investic do obsahového marketingu. Zdroj: ICMF, Scion

V České republice je kladen největší důraz na samotný obsah. Pro české respondenty je klíčem k úspěchu právě sám obsah (30 %). Pouze pro 7 % respondentů je primární distribuce. Zbylých 63 % respondentů je přesvědčeno, že samotný obsah i jeho distribuce jsou stejně důležité. Například v Německu je situace poněkud odlišná. Pouze 8 % německých respondentů považuje obsah za nejdůležitější, naopak pro 22 % je distribuce obsahu nejdůležitější.

Jak je obecně známo, pro šíření obsahu se hojně využívají sociální sítě. V každé zemi se jejich rozložení liší. Z osmi zemí je Facebook nejpoužívanější v šesti. Ale například v Rakousku je na první místě YouTube a v Dánsku LinkedIn. V České republice se do obsahové strategie zapojuje po Facebooku YouTube, Instagram, LinkedIn a Twitter. V jiných zemích se ve velké míře používají aplikace jako WhatsApp a nebo Messenger.

Využití sociálních sítí v obsahové strategii. Zdroj: ICMF, ScionVyužití sociálních sítí v obsahové strategii. Zdroj: ICMF, Scion

Velká část respondentů se shodla na skutečnosti, že placená forma firemního obsahu je skutečně nezbytná. Je o tom přesvědčeno 90 % norských, 89 % německých a rakouských, dále 86 % slovinských a 84 % českých respondentů. Tito nejvíce promují obsah přes sociální sítě, PR a influencery.

Metody používané k podpoře placeného obsahu. Zdroj: ICMF, ScionMetody používané k podpoře placeného obsahu. Zdroj: ICMF, Scion