Které faktory jsou v SEO důležité? Stačí mít dobrý titulek a moře zpětných odkazů? Faktorů, které ovlivní, zda na určitý dotaz nabídnou vyhledávače uživatelům právě vaši stránku, je celá řada. Podívejte se na ně.

Periodická tabulka SEO faktorů

Nezasvědceným se může zdát SEO jako alchymie. Podívejme se na to však trochu vědecky. Vyhledávače odměňují stránky dobrými pozicemi na základě správné kombinace řady faktorů. Všiměte si, na jaké faktory a signály je dobré se při optimalizaci pro vyhledávače zaměřit. 

Periodická tabulka SEO faktorů (zdroj: searchengineland.com)Periodická tabulka SEO faktorů (zdroj: searchengineland.com)

Význam jednotlivých SEO faktorů

On-page SEO faktory
Prvky, které mohou ovlivnit tvůrci stránek.
 
OBSAH
Cq QUALITY KVALITA Jsou vaše stránky dobře napsané a mají kvalitní a zajímavý obsah?
Cr RESEARCH VÝZKUM Prozkoumali jste důkladně klíčová slova, které mohou lidé použít při hledání vašich služeb?
Cw WORDS SLOVA Používáte na stránce slova a fráze, které uživatelé hledají?
Ce ENGAGE ZAUJETÍ Tráví návštěvníci čas čtením webu nebo okamžitě odchází pryč?
Cf FRESH ČERSTVOST Jsou stránky aktuální a píší o „žhavých“ tématech?
HTML
Ht TITLES TITULKY Obsahuje title tag klíčová slova, která se váží k tématu stránky?
Hd DESCRIPTION POPISY Popisuje tag meta description o čem stánka je?
Hh HEADERS NADPISY Používáte v nadpisech, podnadpisech a v záhlaví relevantní klíčová slova?
ARCHITEKTURA
Ac CRAWL PROCHÁZENÍ Mohou vyhledávače snadno procházet jednotlivé stránky webu?
As SPEED RYCHLOST Má stránka rychlou odezvu?
Au URLS URL ADRESY Jsou vaše URL adresy krátké, srozumitelné a obsahují klíčová slova?
Off-page SEO faktory
Prvky ovlivněné čtenáři, návštěvníky a dalšími stránkami.
 
ODKAZY
Lq QUALITY KVALITA Jsou odkazy z důvěryhodných, kvalitních nebo respektovaných webových stránek?
Lt TEXT TEXT Nachází se slova, která používáte v odkazech, na vašich stránkách?
Ln NUMBER POČET Kolik odkazů vede na vaši stránku?
SOCIÁLNÍ SIGNÁLY
Sr REPUTATION REPUTACE Sdílí respektované sociální sítě váš obsah?
Ss SHARES SDÍLENÍ Jak moc se šíří váš obsah na sociálních sítích?
DŮVĚRYHODNOST
Ta AUTHORITY AUTORITA Máte odkazy, „lajky“ a podobné ukazatele, které z vás dělají důvěryhodnou autoritu?
Th HISTORY HISTORIE Vykazuje stránka nebo doména dlouhodobě podobnou činnost?
PERSONALIZACE
Pc COUNTRY ZEMĚ Cílíte na zemi, ve které vás üživatelé hledají?
Pl LOCALITY OBLAST Cílíte na město nebo oblast, ve které vás üživatelé hledají?
Ph HISTORY HISTORIE Navštěvuje někdo pravidelně vaši stránku? Dává jí „lajky“?
Ps SOCIAL SOCIAL Co si o stránce myslí vaši přátelé?
Podvádění
Spamové techniky, které mohou být v SEO důvodem pro „ban“ či penalizaci.
 
Vt THIN CHABÝ OBSAH Je váš obsah „chabý“ a „mělký“ a chybí mu podstata?
Vs STUFFING VYCPÁVKY Používáte v obsahu nadměrné množství slov, na které chcete vaši stránku nalézt?
Vh HIDDEN UKRÝVÁNÍ Ukrýváte text, na který chcete vaši stránku nalézt tím, že je např. v barvě pozadí?
Vc CLOAKING PŘEKRÝVÁNÍ Podstrkáváte vyhledávačům jiný obsah než lidem?
Vp PAID LINKS PLACENÉ ODKAZY Kupujete odkazy s tím, abyste získali lepší „rank“?
Vl LINK SPAM ODKAZOVÝ SPAM Vytváříte množství odkazů spamováním blogů, diskusních fór a jiných stránek?
Blokování
Pokud vyhledávače „bloknou“ stránku, trpí důvěra a reputace.
 
Bt BLOCKING BLOKOVÁNÍ Odstranilo již mnoho lidí vaši stránku z výsledků vyhledávání?
Bp BLOCKING BLOKOVÁNÍ Má někdo blokovány vaše stránky, ve svých výsledcích vyhledávání?

Všechny SEO faktory fungují společně

Některé SEO faktory ovlivňují stránku více než jiné. V tabulce jsou označny váhou od 1 (nejslabší) do 3 (nejsilnější). Žádný faktor ale nefunguje samostatně. Teprve spojení několika pozitivních faktorů zvyšuje vaše šance na úspěch v SEO.

Pamatujte také, že negativní faktory a podvádění vyhledávačů může vaše šance na úspěch zcela zmařit.


Zdroj: Search Engine Land

Doplnění 19. 6. 2020: 
Další aktuální informace o SEO faktorech můžete nalézt v akademii SEO nástroje Collabim: https://www.collabim.cz/akademie/seofaktory/


Možná vás bude zajímat: