Zapojit či nezapojit firemní blog do své marketingové strategie? V dnešní době už možná přežitek, říkáte si. Kdo ho nemá doteď, má pro něj vůbec smysl začít? Je dobré o tomto tématu trochu polemizovat, a tak věnuji dnešní článek úvaze nad možností (ne)mít blog.

Mít či nemít? Oklepaná fráze vztažitelná na cokoli. Ale někdy je to opravdu ono dilema, nad kterým dumáte dlouhou dobu, a přesto si nejste vůbec jisti odpovědí. Nejlepší bude rozebrat blíže obě strany mince.

Kdy je lepší nezačínat

Příznivci firemního blogu by jistě namítli: “neexistuje žádný důvod, proč ho nemít”. Zdá se to být vše tak jednoduché, až se opravdu může zdát, že protiargumenty neexistují. Nicméně, když začneme u základní podstaty, můžeme odpovědět “protože se blog nehodí k typu mého podnikání”. K určitým produktům a službám, jež obvykle nejsou příjemně vnímány a člověk je využívá jen proto, že musí, je lepší blog nepořizovat. Nejspíš by bylo dost těžké vymyslet ideově a obsahově námět tohoto nástroje pro pohřební službu.

Schopnost vytrvat

Blog by měl splňovat kritéria udržitelnosti z hlediska zdrojů. Pokud jej chcete postavit na osobnosti autora, je pak na jeho (ne)omezené kreativitě, jak s tématy článků naloží. Tok nápadů ve formě komentářů aktuálního dění ve vztahu ke značce, úvah, a jiného vyjádření zdá se být neomezený, ale.. I odloučení s múzou může jednoho pěkně rozhodit a na čas dostat mimo hru.

Díky zapojení několika lidí lze snížit riziko jistého “syndromu vyhoření”. Výhodou střídání více přispěvatelů je i to, že se každý může zaměřit na oblast, které rozumí nejlépe. Rozmanitost je v tomto smyslu silná stránka dialogu s návštěvníkem blogu. Je ale nutné dohodnout hned na začátku, kdo se bude podílet a myslet na to, že oni vyvolení by měli mít vztah ke psaní. Jinak je to nebude bavit. A nás taky ne.

Pokud nemáte profesionálního pisálka nebo si nejste jisti, že členové týmu dodrží pravidelnou frekvenci čerstvého obsahu, do blogu se nepouštějte.

Znáte svůj tone-of-voice?

Ostatně i blog samotný prochází postupnými modifikacemi v návaznosti na vývoj technologií, sociálních sítí a trendů. Založíte svůj blog na textu, obrazu, videu, audiu, animacích? Použijete Tumblr, Twitter, YouTube, podstránku svého webu nebo vytvoříte webový magazín? Je moderní na blogu vzdělávat, bavit, informovat, vyzvat k nákupu či komunikovat něco úplně jiného?

Forma a obsah je velmi individuální. Neexistuje diktát. Pamatujte ale vždy na dvě zásady. Za prvé, důležité je publikum zaujmout. Za druhé, jestliže se bavíme o korporátním komunikačním kanále, je třeba zachovat nastavený tón komunikace. Tone-of-voice je strategický dokument závazný pro veškerou komunikaci vycházející z organizace. Jde o pravidla způsobů konzistentní prezentace firmy navenek.

Proč je dobré míti blog

Je to jako psát si deník. Když to neflákáte, za čas vznikne pěkné dílko, které nejen, že zaznamená všechny velké chvíle, je v něm i poselství dalším generacím. Samozřejmě v přeneseném smyslu. Je to nosný obsah, ze kterého můžete těžit vy i ostatní. A tak to má být i v případě firemního blogu. Psát blog jen proto, že to dělají všichni, ale dál se nezajímat, je na nic. 

Na blogu se dá stavět

Budujete obsahový marketing, po němž zákazníci prahnou. Musíte k nim ale najít cestu. To znamená napojit váš blog na další online aktivity jako jsou sociální sítě, e-mail marketing, diskuse, fóra, PPC, atd. Když návštěvníky zaujmete, budou dál sdílet vaše příspěvky. Čím více zpětných odkazů na vaše originální sdělení, tím lepší linkbuilding. Čím systematičtější linkbuilding, tím lepší SEO.

Budujete SEO, jinými slovy získáváte návštěvnost z vyhledávačů. Díky tomu, že získáváte plusové body za kvalitní, jedinečný, a ne výhradně prodejní obsah, hodnotí vyhledávače vaše články jako velmi relevantní a zobrazují je.

Budujete vztah se zákazníkem. Blog je skvělý prostředník mezi jeho čtenářem a firmou, později zákazníkem a prodávajícím. Pobavte, poraďte, inspirujte! Nakoupí, doporučí, vrátí se. Zjednodušeně se tak dají popsat principy tzv. inbound marketingu, který vyrovnává zdravou rovnováhu s ryze reklamní komunikací.

Budujete branding. Na blogu můžete být, čím jen chcete. Máte absolutní svobodu v tom, jak využijete tento nástroj ve prospěch vaší značky. Vytváříte jejího ducha v mysli zákazníků. Chcete získat status experta? Využijte how-to formáty - návody, rady, tipy, nebo komentujte aktuální dění v oboru a ukažte své stanovisko. Je-li vaší ambicí heroická tvrdohlavost, jděte do konfrontace se zbytkem světa. Nastolte inteligentní kontroverzní téma či tabu a dotáhněte to do konce. Požádejte i jiné názorové strany o vyjádření. Využijte guest blogging.

Pozvěte kreativní hosty

Guest blogging, česky nedokonale přeloženo jako hostující příspěvky, lze využít v několika situacích. V praxi se jedná o to, že si provozovatel korporátního blogu (např. pan Cé) pozve člověka zvenčí (pana Zet), aby v této symbióze vytvořil unikátní článek na blog pana Cé. Pan Zet si píše svůj osobní blog a věnuje se určitým tématům. Nějakou větší či menší linkou jsou však provázány s blogem firmy pana Cé. Pan Zet může jeho návštěvníkům nabídnout zajímavý příspěvek s jiným obsahem, než na který jsou návštěvníci zvyklí. Rozmanitost, jiný pohled na stejný problém, vyvolání kontroverze, upoutání textařským stylem hostujícího pana Zet - výhody pro pana Cé (resp. jeho publikum). Odkázání na vlastní blog v hostujícím článku, oslovení nových followerů, podpora odborného statusu autora - plusy pana Zet.

Závěrem

Probrala jsem myslím celkem zeširoka, co firemní blog obnáší a přináší. Jistě byste uvítali konkrétní příklady pro názornou demonstraci, a já tímto slibuji, že budou následovat v některém z dalších článků. Dále mi z toho vyplynulo ještě jedno významné téma, a to zmiňovaný tón komunikace, které si zaslouží dostat prostor. Výsledek? Mám plán.