Zpětná vazba je naprosto zásadní pro rozvoj každého jednotlivce i značky. Jelikož jsme si této skutečnosti vědomi i my, oslovili jsme vás před několika týdny se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Všem, kteří byli ochotni se svým názorem na blog Optimálně.net podělit, velice děkujeme. Pojďte se nyní společně s námi podívat, co jsme zjistili a jak nám tyto informace poslouží při další práci.

Z našeho dotazníku: Návody mají zelenou, automatizace příliš netáhne. Opravdu?Z našeho dotazníku: Návody mají zelenou, automatizace příliš netáhne. Opravdu?

DIY aneb Návody, tipy a triky

V první otázce jsme se vás ptali, jaký typ obsahu preferujete. Každý mohl zvolit tolik odpovědí, kolik považoval za vhodné. Celkem 73,7 % respondentů považuje za nejužitečnější texty obsahující návody a tipy na správné nastavení nástrojů online marketingu. 

Druhá největší skupina (63,2 %) preferuje odborné články sloužící jako vhled do určité problematiky. Prezentace výsledků naší práce a marketingové studie si s oblibou přečte 26,3 % respondentů. Naproti tomu pohled do života agentury (10,5 %) a poslech podcastů (5,3 %) připadá zajímavý jen zlomku respondentů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že naši současní čtenáři přicházejí na blog s cílem něco se naučit, dozvědět, získat potřebné dovednosti či znalosti, které by jim mohly pomoci s vlastní správou marketingových kampaní. Také pátrají po inspiraci v tématech, která je zajímají a rádi by je probádali více do hloubky.

Automatizace? Ne, díky.

Současným světem marketingu hýbe téma automatizace, využití umělé inteligence a robotů všude tam, kde je jejich uplatnění možné. Je trochu zarážející, že tato oblast zajímá pouze pětici 26,3 % našich respondentů. Největší pozornost získávají klasické okruhy „Správa sociálních sítí“ a „Strategie a dlouhodobé plánování“ (63,2 %), 52,6 % respondentů dále zvolilo oblasti „Optimalizace pro vyhledávače (SEO)“, „Obsahový marketing a copywriting“ a „E-mailing“.

Z rozložení odpovědí vyplývá, že naši čtenáři se zajímají o možnosti, jak připravit rozsáhlejší marketingové strategie a způsoby práce s klíčovými marketingovými nástroji.

Nikdy se nemůžeme opřít o jediný zdroj informací. V úvahu tak bereme i data ze sociálních sítí, e-mailingu, Google Analytics, která výzkum doplňují.Nikdy se nemůžeme opřít o jediný zdroj informací. V úvahu tak bereme i data ze sociálních sítí, e-mailingu, Google Analytics, která výzkum doplňují.

Co z toho vyplývá pro nás?

Výsledky našeho krátkého dotazníku mohou pomoci alespoň částečně zodpovědět otázku, kterou si pokládáme prakticky neustále: „Jaký obsah čtenáři vyžadují?“. K aždý kdo si otevře odborný text, nejen z oblasti marketingu, se chce o dané problematice něco dozvědět, prohloubit své znalosti, zorientovat se, či naučit se nějakou praktickou dovednost. Práce na neotřelá, nová témata zase mohou dodat tolik potřebnou inspiraci či odhodlání vyzkoušet něco nového.

Přesně takový by měl být náš obsah. Autor-expert rozpitvá dané téma, zpracuje jej tak, aby mu čtenář dobře porozuměl a mohl si z něj něco odnést do svého praktického života. Vždyť návody, tipy a triky nejsou ničím jiným než přežvýkáním složitých pracovních postupů do podoby, kterou zvládne následovat i naprostý laik.

Jako marketéři se ale kromě obecných pravd musíme podívat i na další data. Podobně přistupujeme i k vašim kampaním a výzkumům. Nikdy se nemůžeme opřít o jediný zdroj informací, na věci je nutné se dívat s nadhledem. V úvahu tak bereme i data ze sociálních sítí, e-mailingu, Google Analytics, která výzkum doplňují a ukazují, že jdeme správným směrem. Za odpovědi na formulář všem respondentům ještě jednou děkujeme.