V dubnu podpořila vláda České republiky návrh změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Směrnice by měla vejít v platnost 28.5.2022. Nové ustanovení výrazně zasahuje do on-line marketingu, především do povinnosti informovat o slevách, fungování on-line tržiště a došlo i na falešné recenze. Jakým způsobem ovlivní nový zákon vaše on-line podnikání?

V případě použití slevy bude potřeba uvést nejnižší částku, za kterou byl produkt či služba prodáván v uplynulých 30 dnech.V případě použití slevy bude potřeba uvést nejnižší částku, za kterou byl produkt či služba prodáván v uplynulých 30 dnech.

„Omnibus“ aneb evropská směrnice

Těmito zákony zavádí ministerstvo průmyslu a obchodu evropskou směrnici přijatou v listopadu 2019 do české legislativy. O podrobnostech informovala Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Vše nabude platnosti během května. Jedná se o směrnici nesoucí název „Omnibus“ zabývající se ochranou spotřebitele. Nové znění ovlivní e-shopy a on-line platformy.

Změny vyplývající ze směrnice

Nově nebude prodejce povinen dodávat papírový návod, stačit bude „trvalý nosič“. Sem spadá například elektronická pošta.

Další zajímavou změnou jsou prodeje po telefonu – nyní bude potřeba i písemný doklad, například e-mail. Dosud byla lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejních akcích nebo při neplánovaných návštěvách v domácnosti spotřebitele 14 dnů. Nyní to bude 30. Jak dodává důvodová zpráva:

„Na druhou stranu směrnice umožňuje členským státům omezit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené při sjednané návštěvě obchodníka za účelem opravy, byla-li služba již plně poskytnuta s jeho předchozím výslovným souhlasem a jde-li o úplatnou službu.“

Občanský zákoník a chystané změny

Řadou změn projde také občanský zákoník, aby byly napraveny dřívější nedostatky.

  • Nově bude odstranění vad na zboží řešeno výměnou nebo opravou na základě přání klienta. Prodejce však může odmítnout, pokud to neshledá adekvátním.

  • Záruka trvá i nadále 2 roky, u použitých věcí ji však bude možné snížit na jeden rok. Další změna se bude týkat aktualizací s digitálními vlastnostmi.

  • V plánu je i řada dalších změn.

Prodejce musí informovat o slevách

Podle nového zákona je prodejce povinen sdělit nejen informace o poskytnuté slevě, ale také o původní ceně. Tou je nejnižší částka, za kterou byl produkt či služba prodáván v uplynulých 30 dnech. V případě, že je produkt v prodeji kratší dobu, kritérium je 15 dnů nebo termín uvedení na trh. Tím skončí možnost uměle navýšit ceny před spuštěním slevové kampaně.

Falešným recenzím je konec

Nově budou muset e-shopy poskytnout informace, jakým způsobem k recenzím zákazníků přišly a jak ověřují jejich autentičnost. Jak uvádí důvodová zpráva:

„Jedná se o transpozici novelizované přílohy I směrnice 2005/29, kde se vkládají nové body, resp. klamavé praktiky, které jsou vždy za všech okolností zakázány. Nově se vždy za klamavou praktiku považuje přeprodej „nekale získaných” vstupenek, zveřejňování falešných recenzí či tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé.“

E-shopy budou muset poskytnout informace, jakým způsobem k recenzím zákazníků přišly a jak ověřují jejich autentičnost.E-shopy budou muset poskytnout informace, jakým způsobem k recenzím zákazníků přišly a jak ověřují jejich autentičnost.

Jak to vypadá na on-line tržišti?

On-line obchodům vzniká nově povinnost informovat, na základě jakých kritérií jsou řazeny produkty ve výsledcích vyhledávání. Pokud jsou řazeny na základě placené reklamy, je nutné na to klienta upozornit.

Nutné je také poskytnout informace o třetí straně, zda produkt či službu přímo prodává nebo nikoliv. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, „Jde o důležitou informaci pro spotřebitele, na níž závisí rozsah práv, která při případné koupi spotřebitel má. Jedná-li totiž spotřebitel s prodávajícím, má např. právo na odstoupení, což by neplatilo, kdyby nabízejícím byla fyzická osoba mimo rámec podnikání.“

Na „blacklistu“ se nyní objeví přeprodej vstupenek fungující na základě automatizovaného procesu a také nebude možné zveřejňovat falešné recenze.

Výsledkem změny je dále určitá ochrana starších a postižených osob, lidí finančně negramotných a sociálně slabších, na které často cílilo nefér jednání.

Změny přinesou řadu povinností i výhod

Změny přinesou podnikatelům nutné výdaje na seznámení se s novými právními úpravami a jejich začleněním do běžného provozu. Výhodou je možnost přistoupit k jednotnějším úpravám, pokud se jedná o podnikání v členských státech.

Změn nás čeká hodně a teprve praxe odhalí jednotlivá úskalí nebo naopak přínos, se kterým se zatím nepočítá. Uvidíme, co letošní rok přinese.