Máme za sebou polovinu roku. Při hodnocení prvního pololetí byste neměli opomenout kontrolu všech povinností plynoucích ze stále se měnící legislativy pro e-shopy. Jednou z nich je informování o alternativním řešení sporů.

Obchodní podmínky e-shopu

Od února tohoto roku vešla v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele upravující možnost alternativního řešení sporů mezi obchodníky a zákazníky v oblasti e-commerce. Pokud není spotřebitel spokojený s dosavadním řešením sporu ohledně koupě na internetu, může podat stížnost na obchodníka k příslušnému subjektu. (Pozn.: V některých zemích mají možnost podat stížnost také obchodníci na spotřebitele).
V oblasti finančních služeb je k řešení spotřebitelských sporů oprávněný finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad. V ostatních oblastech je kompetentní Česká obchodní inspekce.

Tyto instituce jsou třetí nezávislou stranou vedoucí mimosoudní “proces” k vyřešení sporu dohodou a uzavření stížnosti. Co se bude dít pokud k dohodě nedojde? ČOI např. vydá v individuálních případech stanovisko ve formě doporučení.

Výhodou oproti soudní cestě je pružnější systém (o výsledku se obvykle rozhodne do 90 dnů) a nižší náklady. České obchodní inspekci přistálo za dva měsíce na stole kolem 550 stížností, z toho desítky skončily dohodou, jiné odmítla jako neodůvodněné a ostatní se stále řeší.

Co to znamená pro e-shopy?

E-shopy jsou povinné o této možnosti zákazníky informovat a uvést odkaz na online platformu k podání stížnosti, která byla spuštěna nedlouho po aktualizaci zákona. Informace i odkaz musí být součástí obchodních podmínek, stejně tak je potřeba uvést to explicitně na webových stránkách.

Pro uživatele aplikace Webový obchod máme dobrou zprávu. Odkaz na online platformu jsme doplnili ve formě viditelného tlačítka při poslední aktualizaci. Přidání informace do obchodních podmínek je naopak v režii samotného e-shopu.