Skákat sem a tam bez jasného cíle nás nikam nedostane. Věnujme proto pozornost věcem, na kterých opravdu záleží. Jen si ušetříme frustraci a užijeme dobrý pocit z opravdových úspěchů s dlouhodobým efektem.

Peníze nejsou v životě to nejdůležitější.
Nejdůležitější je čas.
Peníze jsou až na druhém místě.
Lidová moudrost

Máte čas? Otázka, kterou se snažíme získat pozornost jiných.

Peníze mají jednu silnou stránku – otevírají nám nové příležitosti, dávají netušené možnosti. Nicméně je rovněž dokázáno, že na určité úrovni příjmů se síla peněz začíná vytrácet a peníze se stávají „pouhým“ prostředkem, jak si koupit nějaký ten čas zpátky. Samozřejmě – do určité příjmové hladiny se s penězi zvyšuje duševní spokojenost. I to však má své limity a dříve nebo později si uvědomíme, že čas dříve strávený nad vyděláváním peněz je nám, s přibývajícím věkem, čím dál více vzácnější a vydělávání peněz jde přeci jen trošku bokem. Náš čas na tomto světě je omezený a my se chtě nechtě musíme rozhodnout, jak toto cenné aktivum využijeme.

Je zrovna „čas“ právě tím nejdůležitějším? Mnoho lidí má spoustu času, mají i finance a přesto jsou nespokojení. Proč?

Jádro celého problému spočívá v tom, že nezáleží na počtu hodin, které máme k dispozici. Dokonce nezáleží ani na tom, kolik máme peněz. Kvalita života spočívá v tom, jak kvalitně tyto zdroje využijeme. Důležité je věnovat pozornost tomu, na čem nám záleží a snažit se omezovat to, co nám pozornost bere. Pokud něčemu věnujeme pozornost, pak následuje i čas, finance, energie.

V podnikání tomu není jinak – jedná se pak nejen o kvalitu života lidí ve firmě, ale i o zdraví firmy samotné. Můžete strávit dekádu nad rozvojem společnosti s nedostatkem pozornosti k podstatným věcem nebo dosáhnout stejných výsledků za zlomek času tím, že se budete zajímat o věci podstatné. Jasně deklarovaná, čitelná a pochopitelná strategie pomáhá udržet pozornost.

Svět je proti nám

Svět kolem nás je v dnešní době postaven tak, aby si každý ukousl co největší kousek pozornosti. Všichni to dobře známe – v informačním šumu je to čím dál více obtížné a vyžaduje si to další a další metody, jako například remarketingové kampaně, který nás dnes na internetu doprovází na každém kliku.
Boj o pozornost už dávno začal. Dnes se snažíme vytvářet řešení namísto produktů – jelikož řešení se opouštějí hůře než-li jednotlivé produkty. Někteří výrobci jsou v oblasti nazývané „vendor lock-in“ zkušenými matadory – a přes diskutabilní etickou stránku si tak dokáží ochránit investice do čím dál nákladnější akvizice nových klientů.
Společnosti jako Facebook či Google vytvářejí celé ekosystémy a následně řeší jejich monetizaci. Aby byla monetizace možná, potřebují na svoji stranu získat co nejvíce naší pozornosti. Scrollování Facebookem se může často protáhnout i na dobrých 35 minut denně, mnohdy i více. Tomu se říká ukousnout si pozornost. Celá věc už došla tak daleko, že investoři Applu se rozhodli konat. Koneckonců i Instagram nyní testuje sledování času stráveného v aplikaci. Téma na pořadu dne. To samé se však děje i v mnohem menším měřítku – každý zkušenější online marketér zná pojem „pilířový obsah“, což si lze představit jako článek obsahující velké množství informací a odkazů vedoucích k menším a konkrétnějším obsahovým celkům. Pokud si pilířový článek získá vaši pozornost, velice snadno na webu strávíme déle než 5 minut – v dnešní době pěkně dlouhá doba. I samotné bannery na weby se snaží ukousnout si naši pozornost až do takové míry, že se Google rozhodl nejotravnější reklamu blokovat.

Češi kontrolují mobil v práci čím dál častěji,
každých 18 minut.
TrueconneXion

Pozornost a podnikání

Pojďme se podívat, jaký vliv má pozornost na výkonnost vašeho podnikání. Věnujeme každý den pozornost věcem, které má smysl řešit, nebo se často věnujeme věcem, které by mohl rozhodnout někdo jiný, případně by se moc nestalo, pokud by se rozhodnutí přesunulo na později? Nebo ideálně, dalo by se vytvořit procesy, které by rušení eliminovaly? Samozřejmě že ano. Mnohem těžší je se tomu začít věnovat.

Kolik možností, jak rozvíjet vlastní podnikání, se nám každý den nabízí? Kolik nástrojů na zvýšení produktivity se nám dnes a denně nabízí jako jediné správné řešení? Kolik titěrných detailů řešíme na úkor skutečně strategicky důležitých záležitostí? Marketingová strategie na papíře se stává chytačem prachu, protože nedostatek pozornosti neumožňuje ji následovat. V tomto případě se nevyplácí své dohody ignorovat.

Boj o pozornost se organizacím nevyhýbá. Každý den se objevují nové a nové výzvy vyžadující si naši pozornost. Pokud se nerozhodneme držet se strategie, pak se ocitáme v situaci, kdy skáčeme sem a tam – bez viditelnějšího pokroku směrem vpřed. Pozornost je rozprostřena mezi mnoho rozličných aktivit. Frustrace z pomalého nebo žádného postupu nás nakonec dožene do stavu, kdy je chyba spatřována ve strategii a začínáme se toulat v kruhu nedůvěry ve vlastní schopnosti. V ten moment je snadnější se vázat k dílčím úspěchům a nepodstatným věcem, které však přináší jen instantní uspokojení.

Ztraceni v myšlenkách?Ztraceni v myšlenkách?

Více než kdy jindy je dnes důležité získat svoji duši zpět a soustředit se na věci, které dávají smysl nejen pocitově, ale i z racionálního hlediska. Důležité je držet se strategie především v dobách krize, kdy se snažíme hasit požáry a máme sklon ke zbrklostem.

Naštěstí existují metody, které dokážou s nedostatkem pozornosti pomoci. Jako u každé změny je však nutné začít u sebe.

Trpíte podnikatelským ADHD?

Většina lidí v běžném životě zakouší některé ze symptomů poruchy pozornosti. Běžný stav. Jak se však může projevovat něco, čemu se říká podnikatelské ADHD?

 • Mnoho podnikatelských nápadů
 • Nejtěžší je začít na myšlenkách pracovat a dokončovat je
 • Spousta času přijde vniveč kvůli netrpělivosti
 • Stále hledáte nové příležitosti

Je to špatně? Je to snad nemoc? Není. Vše, co je potřeba udělat, je naučit se s tím žít. Lidé s ADHD mohou být v podnikání dokonce úspěšnější, než ostatní.

1. Soustředěním k pozornosti

Samozřejmé, že? Ano, jednoduchá odpověď. Někdo říká zapomeňte na meditaci, jiní praví pravý opak. Možná může meditace ve spojení s podnikáním znít poněkud trhle, ale ve skutečnosti je podnikání  a firma produktem člověka. Pokud člověk samotný nedokáže udržet pozornost, pak je i podnikání odsouzeno k následování každodenní lidské praxe. Meditace se používá ke kultivaci vědomí přítomnosti v buddhistické tradici i v moderní psychoterapii. Vše spočívá v tréninku – mozek se učí odpoutat od rušivých elementů, zaměřit se na jednu věc a na sledování toku myšlenek, aniž by musel do myšlenek samotných zasahovat. Připomíná vám to něco? Nenechat se rušit notifikacemi z telefonu, reklamami doporučujícími vyzkoušení nových a ověřených nástrojů, čtením článků či sledováním pořadů na pozadí, zatímco pracujeme.

Meditace nutně nemusí znamenat mručení v tureckém sedu, mnohdy se stačí prostě 10 minut denně věnovat sobě samému nebo jednoduše ničemu.

Vyvěrající myšlenky a přemýšlení o nich je samozřejmě přirozené. Mozek se neaktivitě brání -- například když se snažíme usnout – začneme dumat. Cílem není vše odstranit – cílem je naučit se sledovat toky informací a pracovat s nimi, vnímat je a přitom se od nich umět oprostit.

Začneme myšlenky zapisovat a odkládat na vhodnější dobu. A pokud ne, pak pro danou myšlenku možná zrovna není nejlepší období a my se můžeme zaměřit na věci podstatné a aktuální. 

Pokud se budeme snažit zaměřit se na jednu věc, budete trénovat svůj smysl pro kontrolu pozornosti. Znatelné výsledky můžete pocítit již během 8 týdnů. Mnohdy je vhodné například jen změnit místo – najít si pohodlné pracoviště v lese, kde se lze zaobírat jen jednou věcí – klidně i bez přístupu k internetu. Stav mysli se následně začne promítat i do vašeho duševního zdraví a firemní kultury. Namísto zvyku na „nesoustředění se“ se váš mozek přeprogramuje na zvyk „soustředění se“.

2. Jedno po druhém

Vykonávání více činnosti naráz je zlo, především pak při duševní práci. Multitasking je pro naši hlavu škodlivý. Pokaždé, když přepínáme mezi úkoly, se naše kognitivní schopnosti vyčerpávají a „čerstvá hlava“ je nejdůležitější nástroj pro duševní práci. Unavený mozek pracuje pomaleji a hůře. Je empiricky prokázáno, že přeskakování mezi úkoly může srazit IQ na úroveň osmiletého dítěte.
A co hůř, poškození může být nevratné. Studie z Univerzity v Sussexu za pomoci MRI scanu testovala mozek jednotlivců, kteří svůj čas trávili s vícero zařízeními najednou (například psaní SMS při sledování televize). MRI scany ukázaly, že subjekty, které dělaly více věcí najednou, měly často “menší hustotu mozkových buněk” v oblasti zodpovědné za empatii a kontrolu emocí. 

Nejen že multitasking připravuje o čas a negativně ovlivňuje fyziologii mozku, ale okrádá nás i o pozornost samotnou – přeskakování ve snaze vyřešit každý příchozí email se nutně projeví v tom, co profesorka Sophie Leroy označuje jako „residuum pozornosti“.


"Jediný faktor, který se ve světě hojnosti stává vzácným, je lidská pozornost.
-
- Kevin Kelly, Wired


Stručně řečeno – residuum pozornosti je stav myšlení, kdy myslíme na další úkol, aniž by byl dokončen úkol, na kterém pracujeme. Naše mozková kapacita se zbytečně vyčerpává a my snižujeme vlastní motivaci dokončit úkol, na kterém právě pracujeme – často s dojmem toho, že nám něco uniká. Často i díky pocitu, že příští úkol dokončíme rychleji a dostaví se kýžená odměna – pocit z ukončeného úkolu. Pocit z dokončeného úkolu je návyková droga a může za něj dopamin a jeho spojení s centry odměny. Ve skutečnosti plýtváme mozkovou kapacitou, energií, časem i peněžními prostředky. Patologické chování.

Další rovinou, která se line plynule vedle předchozí, je přebíhání od úkolu k úkolu, když jsme roztržití a nenaplánujeme si dobře svoji práci. Více se nataháme, více se unavíme, uděláme méně práce. Budeme méně spokojeni s výkony a to se dále projeví i na naší motivaci. S klesající motivací se dostaví další pokles pozornosti a produktivity. Věci rozdělané a nedodělané se budou kupit a náš mozek se začne přirozeně zahlcovat „tím, co všechno nestíháme“. Je více než vhodné vhodné úkoly dokončovat a soustředit se na ně.

Myšlení na nevyřízený email může srazit IQ o 10 bodů

Pokud skáčeme od jednoho nápadu k druhému a máme problém věci dokončovat tak, aby se vzájemně doplňovaly, pak nezvyšujeme své šance na úspěch. Pokud je naším cílem dosáhnout meziročního růstu obratu v desítkách procent, pak nás velice pravděpodobně nespasí rázovité akce v přesvědčení, že možná „právě tohle“ bude spásný nápad.
V rovině marketingových aktivit pak zmíněný jev můžeme vypozorovat poměrně často. Nejasný přístup k prioritám a vnější stimuly negativně ovlivňují pozornost věnovanou důležitým věcem. Absence marketingové strategie a plánu se pak projeví doslova jako smrtící past – navržená marketingová strategie nefunguje, jelikož jí nebývá věnována dostatečná pozornost – ať už formou jejího naplňování či realizace taktických kroků vedoucích k jejímu naplnění.


Ten, kdo honí dva zajíce, nakonec nechytí ani jednoho.
Confucius

Chytáte rádi více zajíců naráz?Chytáte rádi více zajíců naráz?

Nehrajme proto zaječí hru, neboť ji nemůžeme z principu vyhrát. Zajíc je dobře geneticky vybaven, aby utekl. Místo toho ho donuťme hrát naši hru – hru se strategií a plánováním. Nasaďme pasti a vyhrajeme. Pasti jako strategie, plánování, procesy, delegaci na schopné lidi, důvěru v lidi chytřejší než jsme my sami. Jinak se akorát utaháme a spálíme cenné zdroje.

Co může bezcílné čerpání zdrojů znamenat pro vaše zaměstnance a firemní kasu?

Je důležité pracovat s projektovým managementem – poctivě a důkladně. Přeposílání úkolů emaily je nutné eliminovat a naopak posílit zvyk úkoly zadávat do vhodného nástroje. Je samozřejmě těžké najít ten správný, nicméně ještě těžší je si zvyknout nástroj kolektivně užívat – i přes všechny počáteční obtíže se však opravdu vyplatí. Jen tak si dokážeme udělat pořádek v prioritách. Přehled je stěžejní, poskytuje nám dostatek informací ke kvalifikovaným rozhodnutím.

V agentuře Optimal Marketing jsme si pro projektový management zvykli používat Asanu. Víme, kdy přijde jaký úkol na řadu, co kde čeká a čemu se věnovat po dokončení aktuálních úkolů. Nemusíme všechen kontext držet v hlavě a naše firemní „mysl“ je čistější a může se věnovat úkolům, nikoliv jejich držením v paměti.


Kontrola vědomí určuje kvalitu života.
Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: The Psychology of Optimal Experience

 

 • Pozornost má sílu udělat váš šťastnějšími tím, že vám pomůže ocenit i ty nejmenší detaily, které jsou v každodenním životě snadno opomíjeny.
 • Pozornost pomáhá odstranit limity stanovené smrtí neboť vás inspiruje k lepšímu využití času, který máte.
 • Radost, produktivita, přítomnost a pocit naplnění mají jeden společný kořen – vaši schopnost proaktivně ovládat, kam půjde vaše mentální energie.
 • Pozornost vás vede ke spokojenému životu tím, že vás nutí soustředit se na věci, které jsou vám drahé. Pokud si dokážete ochránit a kultivovat schopnost pozornosti, takřka nic vás nemůže zastavit v žití takového života, který chcete. U pozornosti totiž vše začíná. Ve skutečnosti je to možná ta jediná věc, kterou budete potřebovat.
 • Nebojte se věnovat pozornost jedné věci. Nebojte se škrtat úkoly, které dlouho visí v ToDo listu.
 • Zaměřte se na strategii a vaše podnikání pokvete.

Existuje zázračná pilulka?

Nikoliv. Existují však doporučené postupy, které mohou pomoci.

 • Věnujte pozornost a důvěru marketingové strategii
 • Zajímejte se o automatizaci
 • Delegujte
 • Naučte se žít s nedostatkem pozornosti a hledejte cesty, jak toho využít
 • Najděte si kouče -- pomůže vám udržet si nadhled v každodenním shonu

Kdyby bylo možné každý den udělat k posunu vašeho podnikání kupředu jen jednu věc, která by to byla? Udělejte ji číslem jedna.