První dojem jako lidé děláme jen jednou a u společností to platí dvojnásob. Potenciální zákazník se obvykle nejprve seznámí se symboly, které působí na jeho podvědomí. Měly by být vystihující a podvědomě sdělovat, jaký produkt nebo služby nabízíme. Právě na tom se z velké části podílí správný výběr barev. Pojďme se společně podívat, jak si z dostupné palety vybrat ten správný odstín pro svou značku.

Psychologie barev aneb Jak vybrat správnou barvu pro značkuPsychologie barev aneb Jak vybrat správnou barvu pro značku

Lidský mozek je vývojově uzpůsoben k zapamatování si tvarů, barev, vůní a dalších vjemů. V hlavě nám často utkví maskot nebo celebrita, kteří značku reprezentují, ale málokdy si zapamatujeme logický argument, který se nám snaží prezentovat. Markeťáci o této skutečnosti vědí a snaží se jí využít. Proto svou značku spojují s celebritou, zážitkem, sloganem, kombinací barev a podobně.

Jelikož většina lidských rozhodnutí probíhá podvědomě, je důležité zvolit správnou formu neverbální komunikace. Je pro nás čitelnější a lidský mozek podvědomě předané informace považuje za důvěryhodnější. Zajímavá je formulace Petra Ludwiga v knize Konec prokrastinace. Popisuje tento jev na příkladu slona a jezdce – slon symbolizuje naše emoce, jezdec racionální stránku. Slon tvoří 95 % našich rozhodnutí, protože jej díky jednoduchosti a pohotovosti naše mysl „využívá“ ve větší míře.

Hey Google, co to je psychologie barev?

Když do Googlu zadáme spojení „psychologie barev“, vyskočí na nás velké množství článků popisujících jednotlivé vlastnosti připisované barvám a jejich kombinacím. Některé z nich jsou odbornější a vycházejí z psychologických studií, jiné mohou působit méně důvěryhodně a vypadají spíše jako předpověď horoskopu. Cituji: „Zlatá symbolizuje pocit zářícího štěstí – Je to barva správného, pravého středu, barva univerzální lásky a nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost.“ Ačkoliv tato informace může být pravdivá, při tvorbě brandu nám příliš nepomůže a je vhodné se raději držet empirických zjištění a prakticky ověřených pravd. Tématu barev a jejich vlivu na lidskou psychiku se věnovalo velké množství studií, ke kterým se ještě vrátíme.

Některé kritické hlasy upozorňují, že vnímání barev může být silně subjektivní a ovlivněné kulturními zvyky, výchovou, osobnostním typem a jinými proměnlivými. Podrobně se tomu věnoval odborný článek publikovaný Psychology Today.

Ukázka notoricky známých značek a jejich barevné rozřazení.Ukázka notoricky známých značek a jejich barevné rozřazení.

Charakteristiky jednotlivých barev

Ještě předtím než se pustíme do praktické části, musíme si ujasnit dva základní předpoklady.

  1. Článek pojednává o západní civilizaci.
  2. Vnímání barev a naše paměť fungují na principu asociací.

První předpoklad je důležitý k uvědomění si, že vnímání barev není spojeno s naším genetickým kódem, ale kulturou, která nás obklopuje. Na tuto skutečnost navazuje druhý předpoklad, který podotýká, že během života (zvlášť na jeho začátku) si tvoříme určité asociace s konkrétními barvami.

„Vyzkoušejte si sami na sobě, jaké asociace máte spojeny s jednotlivými barvami. Zkuste si představit zelenou barvu a snažte se zachytit, jaký předmět, místo, událost nebo osoba se vám při její představe vybaví.“

Pojďme se nyní společně podívat na charakteristiku jednotlivých barev. Popisované vlastnosti vycházejí ze studií a odborných článků.


Červená
Energie, dominance, zdraví, láska, síla, aktuálnost, odvaha, ochrana.

Oranžová
Pohodlí, zábava, štěstí, bezpečí, vřelost, nadbytek.

Žlutá
Kreativita, sebevědomost, radost, přátelskost, upřímnost, sdílnost

Zelená
Klid, rovnováha, harmonie, zdraví, naděje, příroda, mír, odpočinek, bezpečí.

Modrá
Kompetentnost, účinnost, inteligence, racionalita, bezpečí, úspěch, důvěra.

Fialová
Šarm, pravost, důstojnost, exkluzivita, luxus, kvalita, smyslnost, rafinovanost, duchovno.

Růžová
Ženskost, jemnost, okouzlení, klid.

Hnědá
Příroda, venek, spolehlivost, otrhanost, opora, bezpečí.

Černá
Elegance, důstojnost, honosnost, moc, přitažlivost, bohatství, vyspělost.

Bílá (hmmm :-/)
Klid, čistota, nevinnost, upřímnost, jemnost, průhlednost.

Výše uvedený přehled nám poskytuje základní představu o každé z barev. Ovšem jak sami nejspíše cítíte, jedna barva může mít více vlastností, které spolu často nesouvisí. Každou totiž máme asociovanou s větším množstvím různých situací a je to kontext, který barvě dává vyšší smysl. Při tvorbě grafického portfolia to není nic jiného než vhodná kombinace symbolů – tzn. tvarů a barev.

Barevných kombinací je vskutku mnoho a věnovat se každé z nich je prakticky nemožné, když vezmeme v potaz počet různých odstínů od každé barvy. Naštěstí existuje několik dobře známých kombinací, na kterých si můžeme jejich sílu demonstrovat. Příkladem je žlutočerná, která se mezinárodně používá pro označení nebezpečí nebo zlatočerná, která působí velice luxusním dojmem.

Označení upozorňující na radioaktivitu je typickým využitím žlutočerné barevné kombinace. Člověka upozorňuje na potenciální nebezpečí nejspíše již od pravěku, kdy se mohl setkat s nebezpečnými živočichy s tímto zbarvením.Označení upozorňující na radioaktivitu je typickým využitím žlutočerné barevné kombinace. Člověka upozorňuje na potenciální nebezpečí nejspíše již od pravěku, kdy se mohl setkat s nebezpečnými živočichy s tímto zbarvením.
Plakát filmu Velký Gatsby využívá kombinace zlaté s černou v Art Deco stylu, v němž je rovněž vizuálně veden celý film. Perfektně tak podporuje jeho příběh – vyjadřuje luxus a honosnost. Tato barevná kombinace je nejspíše poněkud mladší a nevychází z přírody, nýbrž z kulturních zvyků. Již jako děti vidíme zlato v pohádkách jako vzácné a ceněné.Plakát filmu Velký Gatsby využívá kombinace zlaté s černou v Art Deco stylu, v němž je rovněž vizuálně veden celý film. Perfektně tak podporuje jeho příběh – vyjadřuje luxus a honosnost. Tato barevná kombinace je nejspíše poněkud mladší a nevychází z přírody, nýbrž z kulturních zvyků. Již jako děti vidíme zlato v pohádkách jako vzácné a ceněné.

Zakomponování samotné barvy

Známe již přibližný „psychologický profil“ každé barvy, takže nyní se podíváme, jak s ním můžeme dále pracovat. V první řadě bychom se měli zaměřit na samotnou značku, naše produkty a třeba i myšlenku, kterou jejich prostřednictvím prodáváme – to, co tvoří náš celkový veřejný obraz, to co vidí zákazník. Do tohoto obrazu bychom se měli snažit grafiku zasadit.

Loga známých sociálních sítí.Loga známých sociálních sítí.

Další faktory ovlivňující barevné preference

Výzkumy a teorie dále přicházejí se dvěma zásadními poznatky. První říká, že ženy preferují jemné pastelové barvy, zatímco muži plné kontrastní. Mnoho produktů má genderově specifickou klientelu a uvědomění si této informace může hrát zásadní roli v jejich úspěšné prezentaci. Souhra barvy a produktu dle mnoha studií přispívá ke zvýšení prodeje.

Příklad produktů pro ženy, které svým barevným a grafickým zpracováním jasně dávají najevo, komu jsou primárně určeny.Příklad produktů pro ženy, které svým barevným a grafickým zpracováním jasně dávají najevo, komu jsou primárně určeny.

Druhý poznatek říká, že náš mozek při rozhodování upřednostňuje známé značky. Pokud chceme proniknout na trh a vybudovat vlastní rozpoznatelný brand, je vhodné porušit „zajetou barevnou paletu” a od ostatních se odlišit. Pokud tedy konkurence využívá červenou, vybereme si třeba fialovou nebo modrou. Získáme tak prostor pro odlišení a budování vlastního zapamatovatelného brandu. Viz tři hlavní operátoři v České republice. Každý má své logo vyvedené v jiné barvě.

Loga tří hlavních českých operátorů.Loga tří hlavních českých operátorů.

Není univerzální návod

Ačkoliv barvu mnoho lidí může považovat za nedůležité téma, sdělujeme jejím prostřednictvím mnohem více, než si na první pohled uvědomujeme. Tvoří vizuál, který nás provází po celou dobu naší činnosti. Jejím prostřednictvím sdělujeme zákazníkům velmi důležité skutečnosti – je to první, s čím se zákazníci setkají a informace sdělované podvědomě mají velkou váhu. Vizuál by měl být estetický a zároveň přesvědčivý. Je vhodné se vždy dívat na celkový obrázek a to doslova, protože barva je součástí většího celku, který by měl fungovat ve vzájemné symbióze. Texty, barva, křivky a produkt by spolu měly tvořit celek, který jasně předává naši zprávu.