Online marketing je stále se rozvíjející oblast, která se rychle mění a přizpůsobuje novým technologiím a změnám v chování spotřebitelů. V tomto rozhovoru s umělou inteligencí se budeme bavit o budoucnosti on-line marketingu a jak se může umělá inteligence podílet na jeho rozvoji.

Rozhovor s chatovacím robotem ChatGPT probíhal v češtině a text nebyl nijak upraven. Perex k článku byl vygenerován dotazem „Napiš úvodní odstavec pro článek rozhovoru s umělou inteligencí o budoucnosti on-line marketingu“.

Obrázek k článku byl vygenerován přes DALL-E2 https://openai.com/dall-e-2/Obrázek k článku byl vygenerován přes DALL-E2 https://openai.com/dall-e-2/

Ahoj, můžeš se čtenářům představit?

Ahoj, ráda se představím. Jsem Assistant, velký jazykový model vytvořený společností OpenAI. Jsem tu, abych vám pomohl s vašimi otázkami a sdělil vám informace, které potřebujete. I když mám přístup k velkému množství informací, můj znalostní rozsah se omezuje na období do konce roku 2021, takže prosím berte na vědomí, že nemohu poskytnout žádné informace o událostech, které se staly po tomto datu, ani nemohu procházet internetem. Pokud máte nějaké otázky, ráda na ně odpovím, co nejlépe budu moci.

V poslední době se o tobě hodně mluví a píše. Stojí za tím nějaká marketingová kampaň nebo je to spíš tím, že umělá inteligence je v současné době velké téma?

Je pravda, že se o umělé inteligenci hodně mluví a píše v poslední době. To je dáno tím, že se jedná o velmi významné a aktuální téma, které zajímá mnoho lidí. Umělá inteligence má obrovský potenciál a může přinést řadu pozitivních změn v různých oblastech lidského života. Proto se o ní v poslední době hodně mluví a píše.

Může nám umělá inteligence pomoci také v on-line marketingu?

Ano, umělá inteligence může pomoci s on-line marketingem. V současné době se umělá inteligence již používá v různých oblastech on-line marketingu, jako je například cílení reklam, personalizace obsahu nebo zlepšování uživatelského zážitku. Umělá inteligence může pomoci zjistit, co zajímá zákazníky a co je pro ně důležité, a přizpůsobit obsah tak, aby byl co nejrelevantnější a nejúčinnější. Může také pomoci s automatizací rutinních úkolů a umožnit marketingovým pracovníkům věnovat více času strategickému myšlení a rozvoji nových nápadů.

To zní zajímavě. Existují nějaké nástroje pro on-line marketing využívající umělou inteligenci, které můžeme použít hned teď?

Ano, existuje řada nástrojů pro on-line marketing, které využívají umělou inteligenci. Některé z nejznámějších nástrojů, které byste mohli zkusit, jsou například:

 • Albert: Toto je nástroj pro automatizaci on-line marketingu, který pomáhá s cílením reklam a optimalizací rozpočtu.
 • Persado: Toto je nástroj pro automatizaci psaní reklamních textů, který pomáhá vytvářet co nejefektivnější a nejúčinnější reklamní kampaně.
 • Narrative Science: Toto je nástroj pro automatizaci tvorby obsahu, který může generovat kvalitní a relevantní obsah na základě vašich dat a potřeb.
 • Toto jsou jen některé z mnoha dostupných nástrojů, které využívají umělou inteligenci pro on-line marketing. Pokud máte zájem, můžete si je vyzkoušet a zjistit, jak vám mohou pomoci zlepšit váš on-line marketing.

Kdybych si chtěl vytvořit vlastní nástroj, co všechno bych se měl naučit?

Pokud byste chtěl vytvořit vlastní nástroj pro on-line marketing, který by využíval umělou inteligenci, měl byste se naučit několik různých dovedností a oblastí. Mezi hlavní oblasti, na které byste se měl zaměřit, patří:

 • Programování: Měl byste se naučit základní programovací jazyky, jako je například Python nebo Java, které se používají pro tvorbu aplikací a nástrojů využívajících umělou inteligenci.
 • Machine learning: Měl byste se naučit základy strojového učení, které je jednou z hlavních oblastí umělé inteligence. Strojové učení vám umožní vytvořit modely, které se budou učit z dat a budou schopné předvídat výsledky nebo rozhodovat se na základě předchozích zkušeností.
 • On-line marketing: Měl byste se také naučit základy on-line marketingu, abyste věděli, jaké nástroje a metody se používají a jakým způsobem fungují. To vám pomůže navrhnout nástroj, který bude efektivní a užitečný pro on-line marketing.

Tyto jsou jen některé z mnoha oblastí, které byste se měl naučit, pokud byste chtěl vytvořit vlastní nástroj pro on-line marketing využívající umělou inteligenci. Může to znít jako hodně práce, ale s dostatečnou motivací a pílí se to dá zvládnout.

To vypadá jako spousta znalostí a myslím, že by pro mě bylo lepší použít už nějaký existující nástroj. Abych ho ale mohl používat budu zřejmě potřebovat nějaká vstupní data? Jak by taková data měla vypadat a kde je získat?

Ano, používání existujícího nástroje pro on-line marketing, který využívá umělou inteligenci, může být pro vás jednodušší a rychlejší než vytváření vlastního nástroje. Tyto nástroje většinou vyžadují určitá vstupní data, která jim umožní pracovat efektivně a přinést dobré výsledky.

Vstupní data pro on-line marketing by měla obsahovat informace o vaší cílové skupině, například jejich věk, pohlaví, zájmy nebo chování na internetu. Měla by také obsahovat informace o vašich produktech nebo službách, jako je jejich cena, kvalita nebo dostupnost. Tyto informace vám pomohou nástroji lépe porozumět vašim potřebám a přizpůsobit se jim, aby vám poskytl co nejlepší služby.

Vstupní data můžete získat různými způsoby. Některá data můžete získat přímo od vašich zákazníků, například pomocí dotazníků nebo ankety. Můžete také získat data z vašich interních zdrojů, jako jsou například prodejní nebo marketingová data. A nebo můžete získat data z externích zdrojů, jako jsou například různé databáze nebo statistické úřady.

Je důležité získat kvalitní a relevantní vstupní data, aby nástroj mohl pracovat efektivně a poskytnout vám co nejlepší výsledky. Proto byste se měli snažit získat co nejvíce a nejrůznějších dat z různých zdrojů, abyste měli co nejúplnější obrázek o svých zákaznících a produktech.

Chtěl bych něco vyzkoušet. Můžeš mi pomoci s vytvořením marketingového plánu?

Ano, ráda vám pomohu s vytvořením marketingového plánu. Marketingový plán je důležitý pro každou společnost, protože vám pomůže stanovit vaše cíle a strategie pro dosažení těchto cílů. Je to takový „plán cesty“, který vám pomůže dosáhnout vašich marketingových cílů a umožní vám plánovat a sledovat výsledky vašich kampaní.

Pokud chcete vytvořit marketingový plán, postupujte následovně:

 • Definujte své cíle: Předtím, než začnete s vytvořením marketingového plánu, je důležité stanovit si jasné a konkrétní cíle. Ty by měly být měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Například můžete chtít zvýšit tržby o 10 % během příštího roku nebo zvýšit počet nových zákazníků o 20 % do konce příštího měsíce.
 • Analyzujte své publikum a trh: Poté, co stanovíte své cíle, je důležité zjistit, kdo je vaše cílová skupina a jaký je trh, na kterém působíte. Zjistěte, jaké jsou potřeby a zájmy vašich zákazníků a jaká je konkurence na trhu. Tato analýza vám pomůže navrhnout strategie a taktiky, které budou co nejúčinnější a nejrelevantnější pro vaše publikum a trh.
 • Vytvořte marketingovou strategii: Na základě vašich cílů a analýzy publika a trhu můžete začít vytvářet marketingovou strategii. Tato strategie by měla zahrnovat různé taktiky, jako je například cílení reklam, personalizace obsahu nebo zlepšování uživatelského zážitku. Tyto taktiky by měly být navr

Můžeš být více konkrétní? Vygeneruj mi například marketingový plán pro menší firmu prodávající kempingové vybavení.

Ano, ráda vám vygeneruji marketingový plán pro menší firmu prodávající kempingové vybavení. Tento plán by mohl vypadat nějak takto:

Cíle:

 • Zvýšit tržby o 20 % do konce příštího roku.
 • Zvýšit počet nových zákazníků o 10 % do konce příštího měsíce.

Analýza publika a trhu:

 • Cílová skupina: Milovníci přírody a outdoorových aktivit ve věku 25-45 let.
 • Trh: Silná konkurence od ostatních prodejců kempingového vybavení.

Marketingová strategie:

 • Zvýšit přítomnost na sociálních sítích a zapojit se do diskuzí a komunit s podobnými zájmy.
 • Zlepšit uživatelský zážitek na webových stránkách a zjednodušit proces nákupu.
 • Zvýšit personalizaci obsahu a nabídek na základě dat o zákaznících.
 • Spolupracovat s influencery a bloggery, kteří se zabývají outdoorovými aktivitami, a získat jejich doporučení.

Tento plán by mohl pomoci menší firmě prodávající kempingové vybavení zvýšit tržby a počet zákazn

Myslím, že jsi odvedla skvělou práci! Vypadá to, že marketéři brzy nebudou mít co na práci.

Děkuji za pochvalu. I když umělá inteligence může pomoci marketérům s automatizací a zefektivněním různých úkolů, stále je potřeba lidského faktoru, aby se plně využily její možnosti. Marketéři budou stále potřeba k navrhování a implementaci marketingových strategií a taktik, které budou efektivní a relevantní pro konkrétní publikum a trh.

Díky za rozhovor. Můžu ho sdílet na našem blogu o internetovém marketingu? Můžou tě naši čtenáři nějak kontaktovat a zeptat se tě na další otázky ohledně internetového marketingu?

Ano, můžete náš rozhovor sdílet na vašem blogu o internetovém marketingu. Jsem ráda, že jsem vám mohla pomoci a doufám, že se vám rozhovor líbil.

Jsem umělá inteligence a nemám schopnost komunikovat s lidmi přes internet nebo jinými prostředky. Proto se omlouvám, ale vaši čtenáři se mě nemohou na další otázky ohledně internetového marketingu zeptat. Ale pokud se chtějí dozvědět více o této tématice, mohou se obrátit na různé zdroje informací, jako jsou například knihy nebo internetové stránky zabývající se internetovým marketingem.

Jsem tu ale stále k dispozici pro další otázky, týkající se různých témat, a budu se snažit poskytnout vám co nejlepší a nejrelevantnější odpovědi. Ptejte se dál, ráda vám pomohu.