Náplň letního teambuildingu byla jasná. Chalupa, Bílé Karpaty, sluníčko a… trocha manuální práce k tomu. Kolega Vojta nás totiž nenalákal na svou chalupu pouze rekreovat, nýbrž jako pomocnou pracovní sílu.

Teambuilding v Karpatech a 4 typy naší práceTeambuilding v Karpatech a 4 typy naší práce

Vojta se již několik let věnuje bělokarpatským loukám, které v rámci činností Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty pravidelně udržuje – prořezává, shrabává, zpívá jim. :) Zkrátka se o ně krásně stará, aby se brzy mohly navrátit ke svému přirozenému bytí bez pomoci lidí.

Naším konkrétním cílem byla Přírodní památka Nad Vápenkou. Cílem její ochrany je zachování suchomilných a teplomilných společenstev rostlin a živočichů. Na stepních stráních se zde vyskytuje bohatá populace koniklece velkokvětého a několika druhů vzácných orchidejí.

S tím, jak se blížil termín našeho týmového setkání, začali jednotliví kolegové postupně odpadat. . Protože když se blíží manuální práce, moc jich nikdy nezůstane :) Dělám si legraci, zkrátka se nás tentokrát sešlo pomálu, ale o to víc jsme si to spolu užili.

Hrabe celá rodina Hrabe celá rodina
Vojta ve svém živlu Vojta ve svém živlu
Bez slamáku na louku nelezBez slamáku na louku nelez

A když už jsme se dotkli tématu práce, ráda bych vám v následujících řádcích přiblížila, jaké typy práce v každodenním fungování agentury Optimal Marketing využíváme.

4 typy práce v agentuře Optimal Marketing

V agentuře klademe velký důraz na svobodu a seberealizaci každého člena týmu. Osobní svobodu a zodpovědnost vnímáme zkrátka jako klíčové hodnoty pro práci i každodenní život. Základní principy naší práce dobře vystihují 4 elementy (šipky), tvořící součást našeho loga.

4 elementy naší práce 4 elementy naší práce

1.) Plánování práce a komunikace

Tento element tvoří naše týmové porady, komunikace i osobní plánování úkolů.

2.) Hluboká práce

Pokud je vše dobře naplánované, můžeme se pustit do hluboké práce. Ta nám jde nejlépe od ruky bez rušivých vnějších vlivů a v ideálním případě i bez dalších kolegů. Hluboká práce, která je postavená na agenturních procesech, vytváří ty nejpevnější základy pro každý projekt a jeho cyklus.

3) Vzdělávání

Aby byly základy ještě pevnější, je třeba se dívat znovu nahoru – na úspěšné case studies jiných agentur, na studie, výzkumy. Vzděláváme se pravidelně, protože jinak bychom zůstali stát na místě, a to rozhodně nechceme. Do rozjetého vlaku se naskakuje jen těžko, jak jsem již ostatně popisovala v článku o oboustranně výhodné spolupráci s marketingovou agenturou. Vzdělávání u nás neznamená pouhou návštěvu několika konferencí a školení za rok. Je to soustavné, někdy i každodenní, sledování novinek a článků z oboru i mimo něj.

4) Kreativní práce a vzájemná inspirace

Kreativní práce je ve své podstatě protipólem práce hluboké Nejsme rutinéři, naše činnost neustále vyžaduje inspiraci a nové nápady. A protože víc hlav víc ví, je lepší být pro tento typ práce spolu a obohacovat se navzájem. Právě do této kategorie můžeme zařadit různé brainstormingy nebo pravidelné teambuildingy. Jak říká kolega Marek Rolný:

„Nejlepší nápady vznikají často u naprosto jiné činnosti než u sezení v kanceláři u počítače. Můžeš jít společně s kolegou lesem nebo ve dvou štípat dřevo.“

Pomalu, ale jistěPomalu, ale jistě

Nejedná je jen o bezduché povídání, kterým bychom ztráceli čas, ale sbírání velmi cenných zkušeností, které následně můžeme promítnout v hluboké práci. Často se učíme kolegy poznávat i mimo pracovní prostředí a společná činnost nám jde díky tomu lépe od ruky. Víme, co můžeme jeden od druhého očekávat.

Doufám, že jste díky tomuto článku zase trošku nahlédli pod pokličku fungování našeho agenturního života. Budu se na vás těšit u dalšího článku a na kolegy u dalšího teambuildingu, třeba znovu na louce s hráběmi v ruce.

Naši pomocníciNaši pomocníci