Design je poměrně známe slovo. Ale co s tím „re"? Jak pochopit toto sloučení a být nad věcí vám prozradí dnešní článek. Redesignovat web totiž můžete hned v několika souvislostech. A když to navíc chytíte za správný konec, výsledek se rázem dostaví. Nevěříte? Čtěte dál.

Redesign webuRedesign webu

Vlastníte firemní webové stránky a nebo máte zodpovědnost za jejich správu? Pak se kolem vás již určitě mihlo slovo redesign. Co si pod tím představit, a kdy může být takový redesign ku prospěchu, si povíme právě teď.

Předně je třeba si uvědomit, že redesign neznamená pouze nové grafického zpracování, jak by se mohlo díky tomuto termínu zdát. Druhým, stejně důležitým významem, je změna funkcionalit, optimalizace, layoutu (rozvržení), apod. Internet se neustále vyvíjí a vznikají další a další požadavky, kladené na web, zahrnující různé aplikace, propojení se sociálními sítěmi, aktualizované SEO, apod. Čas od času tak nastane situace, kdy je dobré o redesignu přemýšlet. Následující přehled důvodů neslouží jako jediné platné dogma, ale měl by vás uvést do problematiky a pomoci se rozhodnout, zda a nakolik pro vás redesign může být užitečný.

1. Web nedosahuje požadovaných výsledků

Máte fascinující web plný obrázků a aplikací, ale výsledky pořád váznou někde na půl cesty? Pro majitele webu bývá někdy problém utvořit si určitý nadhled, aby zjistil, že stránky nejsou postaveny dostatečně pro-zákaznicky. V každém případě je dobré vycházet z analýz webu. Pracujte třeba s nástrojem Google Analytics. Sledování konverzního poměru, kdy vidíte jak a kde se (ne)mění náhodný návštěvník v lead (kontakt) a ten pak v zákazníka, je zásadní. Nasměruje vás to přesně k místům, kde je třeba zasáhnout a redesignovat.
Horší varianta je, když vás lidé na webu nemohou najít vůbec. Návštěvnost je nízká či se objeví klesající tendence. Znamená to, že web není dobře optimalizovaný pro vyhledávače a redesign je opět na místě.
Pár nápomocných otázek:
- Jak fungují výzvy k akci (tzv. CTA - klikněte, stáhněte, kontaktujte…) - převádí návštěvníka v zákazníka?
- Jsou landing page (cílové stránky, kam přivádíte uživatele z různých zdrojů) motivující k hlubšímu zkoumání nebo jsou jen estetickou záležitostí” bez větší hodnoty?
- Odpovídá web textově a vizuálně vaší korporátní image?
- Mluví stránky přímo k cílovému publiku?

2. Účel webu se mění

Web by měl být vytvářen vždy s jistým účelem. V průběhu času se však může stát, že rozšiřujete produktové portfolio, vstupujete na nové trhy, katalog produktů už není dostatečně vyhovující a tudíž potřebujete e-shop, atd. Všechny tyto příležitosti souvisí se změnou celkové marketingové strategie a vaše webové stránky jsou jejím základním elementem - nejedná se o samostatnou kapitolu. Web by tedy měl zohledňovat marketingové cíle a být s nimi v souladu.
Neukvapujte se však předčasně. Nemusíte redesignovat celý web pokaždé, když upravujete marketingové cíle. Je však vhodné častěji kontrolovat jednotlivé stránky, abyste se ujistili, že jsou v souladu s marketingovým plánováním. Potom hned uvidíte, které je dobré pozměnit, aby korespondovaly s aktualizovanou strategií.
Otázky, jež mohou pomoci:
- Ovlivňují aktualizace marketingové strategie nějak váš konverzní trychtýř?
- Pokud chcete z webu získat více kontaktů (leadů), ujistěte se, že máte vhodný CTA prvek umístěn na všech souvisejících stránkách webu.

Zdroj: tweakyourbiz.comZdroj: tweakyourbiz.com

3. Stránky nefungují dobře

Internetové stránky nemusí být nutně doslova nefunkční, stačí aby byly uživatelsky nenakloněné”, a už neplní cíl tak, jak by mohly. Příkladem je nepřehledná navigace, kde se návštěvník ztrácí, do 3 kliků nenajde, co hledá, a odchází.
I když je neefektivní pouze malá část, mohou tím být zasaženy výsledky celého webu. Funkcionalita by měla být nejvyšší prioritou. Pokud tomu tak není, generování leadu a příval návštěvníků může stát hodně úsilí. Před finálním spuštěním každého webu se doporučuje A/B testování pro ověření, která z variant pracuje lépe, a tu použít.
Nápomocné otázky:
- Může uživatel najít na webu jednoduše základní informace jako je kontakt?
- Není navigace webu matoucí?
- Jsou vaše produkty a služby kompletně aktualizované?

4. Web vychází z neefektivní strategie

Jestliže uvažujete o redesignu webu, měli byste se vyvarovat častých chyb. Firmy se obvykle zaměří na jeden velký nepodložený cíl, který chtějí prostřednictvím stránek dosáhnout, místo aby vycházely ze zpětné vazby uživatelů. Použití tohoto přístupu vám pomůže vytěžit to nejlepší z cenných informací, které jste nashromáždili a které říkají, jaké věci na současném webu fungují dobře a netřeba je měnit. Nezasahováním do těchto procesů si ušetříte čas, finance a vrásky nad odlivem zákazníků. Každá provedená změna musí mít zkrátka jasný cíl a musí řešit určitý problém, jinak je na nic.
Otázky, jež vám pomohou určit, jestli máte jasný cíl a problém k řešení:
- Máte k dispozici všechny informace, které potřebujete od svých zákazníků, abyste mohli dělat významné změny?
- Můžete snížit náklady provedením malých změn k zásadní úpravě vlastností?

5. Váš web není responzivní

Zdroj: bostinno.streetwise.comZdroj: bostinno.streetwise.com

Více než 17% veškerého webového provozu pochází z mobilních zařízení. Pokud ještě není váš web responzivní (přizpůsobený chytrým telefonům, tabletům, atd.) může to vést ke ztrátě leadů a zákazníků. Uživatelé mobilních zařízení chtějí mít pohodlný přístup k internetu stejně jako na desktopu. Je to výzva.

6. Nová obsahová strategie na webu

Chcete-li web obohatit o kvalitní obsah nebo stávající strategii zcela změnit, pak je redesign vhodným řešením. Nabízet solidní obsah může znamenat vylepšení vašeho skóre na celé čáře - od zaujetí uživatelů po vychytanější SEO. Pokud plánujete například rozjet blog, je to cesta, jak mohou být vaše příspěvky snadněji nalezeny. Navíc se tak ochráníte před kontinuálními změnami algorytmů vyhledávačů. Hodnotným obsahem uděláte zkrátka dobrý tah.
Pro lepší rozhodování o obsahové strategii vám pomůže zodpovězení otázky:
- Mohou vyhledávače najít a ohodnotit váš stávající obsah?

7. Konkurence změnila stránky

Samozřejmě nemusíte provádět generální úpravy webu pokaždé, když zjistíte, že je udělal jeden z konkurentů. Jestli jim však tyto změny podstatně zlepšily výsledky ve vyhledávačích a pro vás to znamená propadnutí se na spodní příčky, je pravděpodobně čas na nějaké změny i u vás. Optimalizace je součástí redesignu. Udržet výhodu ve vyhledávání by neměl být jediný cíl, ale pokud se vám v této oblasti nedaří vlivem konkurence, změňte svou SEO strategii. Utvrdit vás v tom může také čas strávený na webu konkurence, kde si uvědomíte, že plní vaše očekávání a potřeby mnohem lépe než vlastní stránky.

8. Zastaralé nebo chybějící prvky na webu

zdroj: widgetbox.comzdroj: widgetbox.com

Obsahují vaše firemní stránky ovládací prvky nebo nějaké další funkce jako například widget nákupního košíku, sociálních sítí pro sdílení, měřiče návštěvnosti nebo jiné žertovné blbůstky? Jestli některé tyto prvky na webu už existují, ale nedosahují moderního funkčního standardu, aktualizujte je. Nic neodradí vaše zákazníky jako widgety funkčně a designově zastaralé. Takové nikdy nemohou plnit svou úlohu na 100% a přispět ke spokojenosti zákazníků.
Odpovězte si na tyto otázky, když přemýšlíte, jestli některé prvky přemístit nebo odstranit:
- Jak widgety pracují?
- Zpomalují vaše stránky?
- Jsou k dispozici jejich nové a vylepšené aktualizace?

9. Změna korporátní identity

U některých firem dochází v průběhu, například vlivem sloučení s jinou společností, k rebrandingu. V tuto chvíli se obvykle mění název, logo, symboly a celý design, způsob komunikace uvnitř i vně, zkrátka celý obraz společnosti. Ruku v ruce s tím by mělo dojít i k redesignu webu. Doporučuje se buď neměnit cílovou doménu a ponechat si stávající, v opačném případě nezapomeňte na přesměrování adres přes kód 301. Pro Vaše SEO by zahození stávajícího, již optimalizovaného obsahu, znamenalo značnou ztrátu.

Závěr

Redesignem můžete vašemu webu pomoci růst. Pamatujte ale na pár zásad, které byste neměli opomenout.
Každý redesign by měl vycházet z celkové marketingové strategie. Webové stránky jsou její součástí a měly by s ní být v souladu. Další výchozí bod jsou zdroje firmy. Vždy je vhodné předem konfrontovat náklady a očekávané výsledky. Nechte si zpracovat důkladnou analýzu. Nemusíte pokaždé měnit kompletně celý web, zaměřte se na dílčí části, které se ve výsledných analytikách jeví podprůměrně a nedosahují vámi nastavených cílů. Před spuštěním ostré verze inovovaných, vč. nově optimalizovaných, stránek, testujte dvě odlišné varianty a vyberte tu, co pokládají testované osoby za lepší. A co je hlavní, každá změna musí mít svůj účel a musí řešit zjištěný problém.