Úspěch značky je mimo řady neovlivnitelných faktorů dán i správným směřováním marketingových aktivit. K tomu je velmi důležité znát dobře své zákazníky, jejich požadavky a potřeby. Správné cílení na jejich emoce a rozpoložení navíc mnohdy zapůsobí mnohem efektivněji než jen technicky precizně nastavená kampaň podložená tvrdými daty. Právě práci s emocemi věnujeme následující článek.

Vládce, nebo Hrdina?

S konceptem archetypů jako identit, skrze které vnímáme náš svět, přišel již na počátku 20. století švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Carol S. Pearsonová toto učení rozvedla a aplikovala i na svět marketingu v knize Hrdina nebo psanec. Dala tak vzniknout 12 archetypům značek, které vycházejí ze sebepojetí dané společnosti a charakteru jejího produktu a služby. Archetyp je identita, skrze kterou zákazníci danou značku vnímají.

Největší význam mají archetypy pro menší a střední firmy, které se potřebují odlišit od své konkurence. Marketing založený na konkrétním archetypu jim pomůže značku prosazovat konzistentně a vhodně informovat o tom, na jakých principech a hodnotách stojí. Lidé milují symboly a právě správná volba archetypu může značce pomoci odlišit se od konkurence, což je přesně to, co menší a střední hráči potřebují.

Výběr archetypu může být v ideálním případě proveden hned při založení značky. Veškerá marketingová aktivita tak může být ihned zacílena žádoucím směrem. Dobře zvolený archetyp napomůže konzistentní komunikaci. V případě, že zpočátku žádné rozhodnutí nepadlo, vyplatí se požádat o pomoc specializovanou agenturu, která pomůže archetyp vybrat na základě dostupných informací. Náhlá změna zavedené komunikace značky totiž může vést ke ztrátě důvěry těch zákazníků, na které bude tato proměna působit negativně. Značka proto musí dobře rozpoznat profil svých klientů a podle něj volit. 

Jaké značky jsou typické pro jaký archetyp a jakými vlastnostmi se vyznačují? Probádejte naši infografiku a usnadněte si výběr vlastního archetypu.Jaké značky jsou typické pro jaký archetyp a jakými vlastnostmi se vyznačují? Probádejte naši infografiku a usnadněte si výběr vlastního archetypu.

Potřebuji jej také?

Co když zvolím špatně? Neuzavřu si upnutím na jeden konkrétní archetyp některé marketingové možnosti? Jak budou rozhodnutí vnímat zákazníci? Tyto otázky si možná klade každý, kdo se s modelem archetypů setkal. Podle našeho názoru není samotný archetyp zárukou úspěchu a ne každá značka ho nutně musí využívat. Zejména v případě menších a středních firem však považujeme výběr správného archetypu za vhodný nástroj pro nastavení marketingové komunikace. Jednak pak můžete přesněji alokovat omezené zdroje na marketing a jednak svou značku mnohem lépe odlišíte od konkurence. Správně zvolený archetyp vám ve vnitřní i vnější marketingové komunikaci určitě pomůže a nemusíte se bát, že zůstanete uzavřeni. Vždyť i Vládce se občas může stát Chlápkem od vedle, aniž by mu to ubralo na cti.

Nebojte se vystoupit ze své role. Pokud jste Vládce, neznamená, že se ve vhodné chvíli nemůžete stát třeba... kuchařem. Photo © Československý státní filmNebojte se vystoupit ze své role. Pokud jste Vládce, neznamená, že se ve vhodné chvíli nemůžete stát třeba... kuchařem. Photo © Československý státní film

Zvolení vhodného archetypu a jeho dostatečná komunikace uvnitř celého týmu je zásadní pro úspěch značky. Kupříkladu se pak nestane, že by se výrobce dětských plenek Pampers (Opatrovatel) prezentoval podobně jako Harley-Davidson (Rebel). Upjatější klienty by taková radikální proměna mohla rozhodit a negativně ovlivnit jejich pracně a trpělivě budovaný postoj ke značce. 

A jak je to u nás?

Také my v Optimal Marketing máme vybraný vlastní archetyp. Na základě analýzy, zhodnocení ducha značky, její podstaty, konkurenčních výhod a analýzy zákazníků, jsme před časem došli k závěru, že naším archetypem je Mudrc. Je to logické – mudrc je vždy a všude vyobrazován jako rádce významných osobností a vládců. Podobnou roli přeci plní i marketingová agentura, která také radí těm, kteří o radu stojí. 

Agentura Optimal Marketing je Mudrc. To ale neznamená, že vás unudíme mudrlantskými radami a nezažijete s námi přátelskou a uvolněnou atmosféru.Agentura Optimal Marketing je Mudrc. To ale neznamená, že vás unudíme mudrlantskými radami a nezažijete s námi přátelskou a uvolněnou atmosféru.