Splnil rok 2014 naše očekávání? Jak jsme ho prožili ve vztahu k našim klientům? Co nového přinesl? Dost otázek pro to, abychom si na chvíli sedli a zrekapitulovali minulý rok krok po kroku. Jedině zpětné zhodnocení může být odrazovým můstkem pro naši další práci.

V roce 2014 jsme jádro našeho týmu rozšířili na magickou „sedmičku“. Mnohem více jsme také začali spolupracovat s řadou freelancerů a externistů a díky tomu jsme dovedli lépe rozdělit plnění jednotlivých úkolů a cílů. Věříme, že je to poznat i na lepších výsledcích naší práce.

Pokračovali jsme v trendu boření mýtů o fungování online marketingu a šíření informací důležitých pro byznys našich klientů.Nešijeme řešení horkou jehlou, ale individuálně a pečlivě tvoříme originální strategie, které vyhodnocujeme a optimalizujeme.

Na novinky z e-marketingu jsme reagovali prostřednictvím průběžného vývoje našich aplikací Webový obchod a WebLocalBusiness. Správnost našich postupů jsme si ověřili na několika odborných konferencích a setkáních. V rámci školení, webinářů a denního sledování odborně zaměřených zdrojů, jsme získali nové inspirace pro naši práci.

Lépe než spousta dalších slov možná promluví pár následujících čísel:

 Rok 2014 v číslech