Velká část našich nových klientů se na počátku obchodního vztahu ptá, „na kolik peněz“ je PPC reklama vyjde. Otázka je to zcela legitimní a pochopitelná, a právě proto jsme se rozhodli na toto téma připravit pro naše čtenáře článek, který by měl celou věc přiblížit především těm zájemcům o PPC, kteří o zmíněné formě reklamy uvažují.

Kolik stojí PPC reklama?Kolik stojí PPC reklama?

Položte si správnou otázku

Mnoho zájemců o PPC reklamu se ze začátku zalekne faktu, že začít s PPC reklamou není zrovna nízkonákladová záležitost. Nízkonákladová? Rozumějte tomu tak, že za 1 000 korun dnes mnoho nezískáte ani v běžném světě.

Zaprvé je třeba rozlišovat mezi náklady na nákup médií (tj. kredit na prokliky), náklady na nastavení a náklady za následnou správu a optimalizaci PPC kampaní. Že se vám zdá správa zbytečná? Pak nechte svůj příští nákup  potravin ležet v tašce a můžeme vám zaručit, že zkáza na sebe nenechá dlouho čekat.
Možná si řeknete – co má proboha můj nákup společného s PPC kampaněmi? Inu, realita je nelítostná. Pokud se o nabytá aktiva a pasiva nestaráte, velmi často podlehnou zkáze. U PPC reklamy je to stejné. Proto je nutné počítat i s náklady na správu PPC kampaní. A jelikož vás nastavení a správa PPC kampaní často (což platí především u menších rozpočtů pod třicet tisíc měsíčně) vyjde na poměrně znatelnou část celkového rozpočtu, je vhodné si otázku „Kolik do PPC investovat?“ položit trošku jiným způsobem. Tedy:

Kolik chcete vydělávat?

<p">Začněme příběhem, který slýcháme poměrně často:

Klient: „PPC reklama s vámi je příliš drahá. 50 tisíc měsíčně do reklamy nedám.“

Konzultant: „A to ani v případě, že by vám reklama vydělala třeba desetinásobek?“

Klient: „To by se mi samozřejmě líbilo.“

V momentě, kdy klienti začnou o investici do PPC reklamy uvažovat nikoliv v rovině nákladů ale v rovině zisků, pak se jejich postoj k investici, která byla původně neúměrně vysoká, pochopitelně změní. Proč tomu tak je?

Jako dobří marketéři musíme přiznat, že v tom hraje roli psychologie. Náklady na reklamu tu samozřejmě budou vždy, nicméně vždy je nutné o těchto vložených prostředcích uvažovat jako o investicích v pravém slova smyslu – tedy že každá investovaná koruna by se měla vrátit formou vrácení investované částky + v zisku, přičemž jako u každé investice je i zde nutné počítat s případnou ztrátou.

PPC reklama je investice se ziskovým potenciálem, nikoliv útrata. Čím více investujete, tím více můžete získat zpět. Jsou zde samozřejmě určité meze a racionální bariéry, ale paralela s běžnou finanční investicí dobře poslouží účelu představení skutečnosti, že tisíc korun investovaných do konzervativního fondu se nepromítne ve znatelném zisku. Experimentování naopak může přinést za cenu vyššího rizika i vyšší výnosy. Ačkoliv se může zdát, že nízká investice do PPC může znamenat nízké riziko, od řízení rizik jsou v oblasti PPC reklamy jiné nástroje, než omezení investice do nákupu médií a správy.

A právě díky snaze o ochranu investic známe pojem KPI, což je zkratka obsahující mnoho dílčích výkonnostních ukazatelů, mezi něž se řadí například poměrně obecné ROI (return of investment) nebo v tuzemsku velmi známé PNO (podíl nákladů na obratu).

Podíl nákladů na obratu reflektuje efektivitu reklamní kampaně. Čím menší je PNO, tím lépe.Podíl nákladů na obratu reflektuje efektivitu reklamní kampaně. Čím menší je PNO, tím lépe.

V momentě, kdy znáte své maximální povolené PNO, nemá smysl omezovat rozpočet na reklamu. Dejme tomu, že budete chtít zachovat podíl nákladů na obratu (bereme v potaz pouze náklady na PPC samotné) na hladině 10%. Co to znamená? 

Investice v řádu 50,000 Kč se promění v obrat 500,000 Kč. To je samozřejmě pouze ukázka – PNO se může pohybovat jak na vyšší, tak i nižší úrovni.

Jedna ze základních pouček výkonnostního marketingu nám říká: Každá investovaná koruna si na sebe musí vydělat a ideálně vydělat minimálně korunu navíc. Má potom smysl omezovat rozpočet na reklamu? Nemá, jelikož se ochuzujete o zisk až do té doby, kdy PNO vzroste na takovou úroveň, že už na sebe investovaná koruna nevydělá.

Každá dobrá PPC agentura se o vaše PNO postará

Jak jsme nastínili v předchozí kapitole, dobře fungující a optimalizovaná PPC kampaň na sebe musí nejen vydělat, ale především zvýšit obchodní výkon a napomoci ke zvýšení čistého zisku. Samozřejmě – co se může pokazit, pokazí se. I proto se věnujeme důkladné správě PPC reklamy, která má za úkol chránit vaše počáteční investice a zajišťovat nejnižší možný podíl nákladů na obratu. Ani vy, ani my nechceme přijít o zákazníka, a proto doporučujeme jen takový rozpočet, který nám umožní se vaší kampani dostatečně věnovat.

Aby bylo možné kampaň adekvátně nastavit, testovat a vylepšovat, je nutné mít dostatečný rozpočet.

Můžete mi udělat PPC kampaň za pět tisíc?

Ačkoliv je možné nastavit kampaň za 5 tisíc, taková kampaň vystačí ponejvýše pro drobné živnostníky a malé podniky zaměřené na konkrétní lokalitu či velmi specifický produkt. Pokud však uvažujete o PPC reklamě pro fungující internetový obchod, počítejte s rozpočtem na správu kampaní na úrovni cca 15.000 Kč měsíčně. Měsíční rozpočet na nákup médií (tj. cena prokliků v AdWords a Skliku) pak určitě počítejte v desítkách tisíc.


Mohlo by vás zajímat: