Je tu další díl našeho seriálu soustředícího se na cíle a konverze. V dnešním článku nebudeme hovořit o správcovství Facebookového profilu firmy, které sice probíhá také za nějakým účelem, ale zaměříme se na výkonnostní kampaně. Facebook reklamy prošly za poslední rok významnými změnami a roztříštily víceméně jednotný cíl - získání fanoušků - na několik fragmentů.

Facebook Ads v novém kabátě

Na začátku vytvoření kampaně se musíte rozhodnout, co jejím prostřednictvím chcete získat. Na výběr máte hned z několika možností. Účel kampaně pak platí pro všechny její AdSety (sestavy) a reklamy. Kampaní můžete mít samozřejmě víc, záleží na vaší strategii. 

Mezi konverzemi na webu najdeme podobné typy konverzí jako ve službě Google Analytics. Můžete si vybrat z kategorií  - nákupy, registrace, potenciální zákazníci, zobrazení klíčové webové stránky, přidání do košíku a jiné. V tomto případě mluvíme o lidech, které přivede reklama z Facebooku na váš web. V místě dokončení cíle (poděkovací stránka) je zabudován konverzní pixel, který Facebook vygeneruje, a měří jím konverze za provedenou akci.

Konverzní pixel lze použít např. i pro účel instalace aplikace. Také zde, stejně jako v Google Analytics, je možné přiřadit konverzi hodnotu. Pole hodnoty je součástí kódu v konverzním pixelu a sleduje hodnotu jednotlivých typů konverzí. Tímto způsobem vidíte třeba utracenou částku za nákup v e-shopu, který vznikl v přímé reakci na kliknutí Facebook Ads. Odečtením ceny za proklik od tržby můžete sledovat průběžný výnos.

zdroj: m-journal.cz

Kvůli lepšímu změření vlivu reklamy na konverze přišel nedávno Facebook s nástrojem Lift. Zatím je však dostupný jen velkým klientům s přímou vazbou na zástupce Facebooku. Lift srovnává chování dvou skupin uživatelů, kdy jedna byla inzerci na Facebooku vystavena a druhá ji na sociální síti zatím neviděla. Nástroj by měl zdokonalit vyhodnocení tzv. vícekrokových konverzí, kdy se uživatel s produktem nebo značkou setkává prostřednictvím různých kanálů a není zcela jasné, jak velkou roli na dokončení akce hraje zhlédnutí reklamy na Facebooku (nejedná se o přímou konverzi z posledního kliknutí).

Sledujte výkonnost kampaní

Protože Facebook dává do vztahu náklady a splněné konverze, vidíte v přehledech průměrnou cenu za zkonvertovaného návštěvníka. V uživatelských rozhraních třetích stran (např. Power Editor, ROI Hunter) si můžete sami sestavit měření výkonnosti různých ukazatelů (a vztahy mezi nimi), jež jsou pro váš byznys důležité (doporučeno pro pokročilejší uživatele). V základním Správci reklam jsou definované bazální přehledy, s nimiž si běžný uživatel vystačí.

Díky aktuálním přehledům, které máte k dispozici kdykoli si vzpomenete, dovedete vyhodnotit nejlepší kampaně, sestavy a reklamy. Facebook sám zobrazování reklam optimalizuje tak, abyste maximálně dosáhli požadovaného účelu. Úpravám zacílení a obsahu se ale nebraňte a buďte v tomto ohledu aktivní. Vycházejte prakticky z naměřených výsledků a vylepšujte tak své výkonnostní kampaně.

Remarketing vs. akviziční kampaně

Na závěr je dobré připomenout rozdíl mezi kampaní pro získání zcela nových fanoušků (zákazníků) a kampaní, která cílí na uživatele oslovené již v minulosti. Předpoklad, že opětovné zacílení na publikum, co už se s produktem nebo značkou jednou setkalo, bude úspěšnější, je v poslední době stále více potvrzován. Firmy využívají pro zobrazení reklamy vlastní okruh uživatelů definovaný skrze remarketingové seznamy.   

Seznamy jsou vytvářeny pomocí ID uživatelů Facebooku, takže na rozdíl od PPC reklam na AdWords a Sklik, kde je remarketing zajištěn pomocí souborů cookies, lze návštěvníka zasáhnout na všech zařízeních (PC, tablet i mobil).

Díky tomu, že na sebe lidé na sociálních sítích prozradí mnohem více informací vč. rodinného stavu, zaměstnání, zájmů a opinion leaderů, které sledují, poskytuje Facebook zatím rozšířenější možnosti cílení než jiné PPC systémy a tím pádem také větší efektivitu kampaní. Je zřejmé, že o tento prim bude bojovat také Google resp. AdWords. Jakým směrem se bude vyvíjet úroveň jeho cílení se necháme překvapit.