V minulém díle jsme rozebírali teorii fungování Facebook reklamy. Dnes krátký seriál uzavřeme příklady konkrétních strategií, které pomohou zajistit její úspěch. Systém Facebook reklamy se před pár lety změnil a v současné době nejde již jen o počet kliknutí a impresí. Facebook postupně optimalizoval svoje výnosy z reklam natolik, že efektivní inzerce lze dnes dosáhnout pouze pomocí správně zvolené strategie.

Jak na rostoucí cenu reklamy na Facebooku, 2. dílJak na rostoucí cenu reklamy na Facebooku, 2. díl

Je strategie opravdu potřeba?

Jak jsme zmínili v minulém díle, systém reklam je pomyslnou aukcí mezi online inzerenty a Facebook sám vybírá, kdo získá reklamní prostor. Kromě nabízené částky ovšem algoritmus bere v potaz také relevanci reklamy, tzn. jestli na ni uživatelé reagují pozitivně či nikoliv. Abychom se systémem pracovali co nejefektivněji a vynakládali adekvátní množství prostředků, využíváme různých typů strategií. Na následujících řádcích si vysvětlíme základní princip každé z nich společně s nástinem situací, v nichž se jejich využití vyplatí.

CPM – Cost Per Mille

Při strategii CPM zadáte maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za dosažení 1 000 impresí. CPM se vyznačuje značnou nevypočitatelností a může se stát, že do ní vložíte značné prostředky bez větší návratnosti. Důležitá je pro velké firmy, které jejím prostřednictvím mohou získat značné množství impresí. Škála použitelnosti CPM je ovšem daleko univerzálnější, jelikož jejím prostřednictvím lze zvýšit povědomí o značce.

CPC – Cost Per Click

CPC reklama vám může teoreticky zajistit tisíce impresí a nebude vás stát ani korunu. Přihazujete na proklik, nikoli samotné zobrazení, lajk, komentář, nebo sdílení. Důležité je ovšem myslet na CTR (click-through rate), protože Facebook algoritmus vybírá prioritně relevantní reklamu. Čím vyšší bude míra prokliku, tím méně prostředků bude zapotřebí vynaložit na „protlačení“ reklamy.

Zaměření na konverze

Při tomto stylu inzerce se Facebook snaží reklamu doručovat nejvhodnějším členům zvolené demografie, tzn. členům, u kterých je konverze nejpravděpodobnější. Je na nás, jaký typ konverze zvolíme, kupříkladu může jít o lajk na naši stránku. , Přihazování na konverze obvykle přináší nejlepší výsledky kampaně. Za zmínku stojí i možnosti využití nástroje Facebook Pixel při konverzi na externí stránce, který zajistí sběr uživatelských dat a pomůže při optimalizaci doručení dalších konverzí. 

Uživatelské prostředí Správce reklam, které intuitivně nabízí různé možnosti inzerce. Jde o tři základní kategorie, které jsme rozebrali výše.Uživatelské prostředí Správce reklam, které intuitivně nabízí různé možnosti inzerce. Jde o tři základní kategorie, které jsme rozebrali výše.

Systém Facebook reklam v posledních letech prošel komplexními změnami a stal se nástrojem, který může vašemu marketingu pomoci. Ovšem jen za předpokladu, že zvolíte vhodnou strategii. Pokud si s jejím správným nastavením nejste jisti, vyplatí se využít služeb profesionální agentury, která se online reklamou zabývá. Především je ale nutné si důkladně promyslet cíl – zda chcete prodat produkt či službu, zvýšit povědomí o značce, nebo něco úplně jiného. Po jeho správné formulaci budete mít výběr konkrétní strategie mnohem jednodušší.